Kapitalismus

Systém chamtivých vykořisťovatelů zneužívající policejní stát, nebo idea blahobytu?

Enjoy capitalism!
Enjoy capitalism!

9 z 10 velkých kavárenských intelektuálů viní kapitalismus ze zavinění současné krize. Tím desátým jsem já (aktuálně popíjím své cappuccino).

Tvrdím, že těch devět intelektuálů se mýlí. Neberu jim, že chamtiví kapitalisté, synonymum pekla ďáblů dnešní doby, dělali podvody. Dle mého byli však samotné podvody onou krizí, kořeny tomu tedy předcházejí.

Co je ale hlavní a přední, je to, že těch 9 intelektuálů neví, co to kapitalismus vůbec je. Rozhodl jsem se jim to vysvětlit.

Jaký je kapitalismus?

Vůbec nevím. Neznám na tuto otázku odpověď, zejména proto, že kapitalismus je takový, jaký si ho uděláme.

Kapitalismus v sobě zahrnuje klidně i socialismus. Není žádným problémem, pokud si komunita koupí pozemek a v něm si bude žít ve „svém malém socialismu“ – je to dobrovolné, svobodné uspořádání.

Kapitalismus je totiž systém volného trhu.

Volný trh je systém volné kooperace, spolupráce.

Trh není UFO. Trh není, nejsou-li lidé, zároveň však trh jako takový netvoří jedinec sám o sobě. Avšak ve chvíli, kdy se já střetnu s druhou osobou, začne mezilidská interakce, kooperace a vzniká trh. Výstupy trhu jsou výstupy lidského jednání.

Říkáme-li tedy, že „trh škodí“, znamená to, že „lidé škodí“. Říkáme-li, že trh je třeba regulovat, říkáme tím, že „lidské jednání škodí“ – že lidé potřebují nějakou elitní autoritu, která jim bude říkat, co, kdy a jak mají dělat.

Zastánci regulace trhů jsou ve skutečnosti zastánci té nejtvrdší formy totalitarismu.

Ekvivalentem slova „trh“ je tak „lidská spolupráce“. Nyní argumenty „regulátorů“ zní jinak: „lidskou spolupráci“ je třeba omezovat, protože výstupy „lidské spolupráce“ jsou nesprávné a je třeba je opravit. Proto je třeba „lidské spolupráci“ něco přikázat.

V praxi to vypadá tak, že někdo v Praze určuje podobu pracovních smluv třeba v Ostravě, a to aniž by měl k zaměstnavateli či zaměstnanci jakýkoliv vztah.

Vyvstává otázka: pro koho jsou výstupy lidské spolupráce špatné? Pro spolupracující strany zřejmě nikoliv, jinak by nespolupracovali. Odpověď je tedy jednoduchá: špatná je jen z pohledu regulátora. Regulátor je z pravidla stát (v nějaké formě). Zájmem státu (politiků) je vybrat co nejvíce peněz na daních.

Tedy dle státu je jakýkoliv výsledek lidské spolupráce, který by zajišťoval snížený objem vybraných daní špatný a je třeba ho regulovat. V zájmu státu, regulátora, je tak co nejomezenější možnost lidské spolupráce. Zájmem jakéhokoliv regulátora je tak „potírat kapitalismus“ – tedy zájmem regulátora je ona tuhá totalita nad lidským jednáním a rozhodováním.

Regulátoři do kapitalismu nepatří. Co to znamená? Nikde v Evropě a USA nevidím kapitalismus. Je tedy kolosálním omylem domnívat se, že kapitalismu je viníkem krize a že současná krize je krize kapitalismu. Nazývejme proto současný systém jakkoliv, ale rozhodně ne kapitalismem, protože jím současnost prostě není.

Rovnice s pozitivním součtem

Tržní systém se od systémů různých forem státního intervencionismu liší tím, že kapitalismus je rovnice s pozitivním součtem. Každému je v kapitalistickém tržním systému umožněno se komparativně specializovat (specializovat na to, co jedinec umí nejlépe) a využívat své lidské kvality k jakékoliv formě sebeuspokojování a seberealizace. Každý získává, pokud by tomu tak nebylo, lidé by nejednali, nesměňovali, nežili.

Pokud tedy chcete vědět, co je to ten kapitalismus, odpověď je jednoduchá: kapitalismus, to jsou možnosti, svoboda a dobrovolnost. Každý má možnost dosáhnout toho, čeho žádá, je však dobrovolným rozhodnutím každého, zda se těchto možností rozhodne svobodně ujmout. Vše je ve výsledku výsledkem jednoduché kalkulace subjektivních nákladů s výnosy. Nic víc, nic míň.

P. S.: Všimněte si, že regulátor či zastánce regulace při obhajobě regulací automaticky předpokládají, že lidské jednání (tedy i vaše jednání) je apriori špatné. Zastávají tak presumpci viny.

13 comments

 1. ad 1 – já vám nerozporuji, že trh je i výsledek dělby práce. Proto mluvím až o podniku.

  Podnik v jakékoliv „fázi“ je centrálně řízená jednotka. Ostatně, to, jestli až vstanu půjdu do práce, je vždy jen mé čistě dobrovolné rozhodnutí. Jediný, kdo de facto může užít donucování je dnes stát.

  A ano, já svým šéfům říkám velmi často, že to celé „neřídí sami“ a oni si toho jsou dobře vědomi. Vědí, že je jen na nich, zda-li mne v práci budou chtít a zároveň je jen na mne, zda-li jim do práce přijdu.

  Znáte styl práce například v IT firmách alá Google či Facebook?

  Jinak ano, rozporujte onu definici podniku. Jsem živnostník, který chce vyrábět auta. Co je levnější – zřídit podnik a nést náklady na jeho řízení, nebo si všechny nutné obory (aká autolakýrníky, uklizeče hal atp.) hledat pro každý jednotlivý směnný akt zvlášť na trhu? Vznikne podnik či ne?

  HDP je zcela zcestná makroekonomická veličina.

  Jinak to nemá cenu komentovat. Negujete naučenými frázemi a z kontextu vytrženými definicemi. Zkuste se také zeptat proč.

  Stavíte na ekonomii, která byla vyvrácena jež před více, než sto lety.

 2. Vážený pane Kubec, zde několik poznámek k Vašemu příspěvku č.4
  ad1 já říkám:Trh je výsledkem celospolečenské dělby práce.
  vy říkáte:1) Podnik NENÍ centrálně řízený ostrov v trhu!
  To spolu vůbec nesouvisí .
  Podnik ve fázi výroby je centrálně řízená jednotka. Vyrábí vlastní zboží v konkurenci vůči stejným výrobcům. Kdyby to nebyla pravda, pak by neexixtovaly patenty, licence, průmyslové vzory a jiný nehmotný majetek podniku, který je zakázáno kopírovat bez povolení. Vy nechápete co je výroba a trh. Výroba je činnost, při které vznikají hodnoty, které trh v procesu směny buď akceptuje, nebo ne. Takže dvě vzájemně oddělené fáze.
  Nikdy jste si nenamaloval Leontievovu matici výroby a spotřeby. Kdyby jste tuto problematiku znal, potom by jste musel seznat, že veškeré subjekty, činné v národním hospodářství jsou vzájemně spojeny solečenskou dělbou práce. Podnik je velice dobře a nutně centrálně řízená jednotka NH. Pokud pracujete, běžte říct šéfovi, že neřídí vlastní oddělení, či podnik sám. Tak se Ván prostě vysměje.
  Za co je pak odpovědný a také placen?

  ad 2 Není třeba komentovat, je to zcestná definice podniku.

  ad3 NH je podik. Kdyby nebyl, nevykazoval by HDP- čili produkt. Obchodní bilance vyjadřuje poměr vlastní výroby určené na vývoz a celkovou hodnotu dovozu.

  Jinak to nemá cenu komentovat. Negujete naučenými frázemi a z kontextu vytrženými definicemi. Zkuste se také zeptat proč.

 3. „Kdysi bylo samozřejmé, že mohl vymáhat dluhy i na potomcích nebo sousedech dlužníka“

  nebylo to samozřejmé, bylo to přečasto způsobeno „demilitarizací“ poddaných, tedy opět forma organizovaného násilí

  v tomhle je poučný divoký západ a historie střelných zbraní

 4. velmi doporučuji panu kaktusákovi zjistit si historii lidských práv a západní civilizace( její temné doby i doby rozkvětu) a až pak vymýšlet vlastní definice a hrát si se slovíčky

  zjistěte si něco o historii otrokářství a uvidíte že nejde o jednoduchou záležitost, jsou tam potřebné silné zásahy státu, šlechty, válečný konflikt nebo jiná forma ORGANIZOVANÉHO násilí a navíc podpora veřejnosti (té svobodné části – a není to taková samozřejmost, lidé jsou sobečtí ale i soucitní)

 5. re: kaktusak
  otrokářství (typu antika nebo rané USA) je velmi složitý a neekonomický systém který deformuje nejen hospodářství (z pohledu obecného, otrokář to samozřejmě krátkodobě může vidět jinak) ale i morálku

  každopádně pro lidi je naprosto nevhodné, rozhodně ničí otroka, ale v důsledku i otrokáře

  rozdíl mezi rovným majetkem a rovnými právy je v tom že se lidé dohodli že člověk není majetek… v oblasti západní civilizace to souvisí s křesťanskou morálkou
  ovšem jak jsem psal je to i výrazně přirozenější stav, protože abyste zavedl otroctví musíte přesvědčit veřejnost že někteří lidé se mohou stát majetkem (předpokládám že dotyční budou protestovat…)

  PS: jsou různé formy otrokářství, hebrejové například měli patriarchální systém, kde pán nedisponoval životem otroka a byly tam i jiné úlevy… ale o tom jsme nemluvili

  takový systém byl asi nejbližší tomu co jste navrhl jako „obchod“ se svobodou, nebo jako odpracování si dluhu u věřitele, i když samozřejmě tam byli i váleční otroci

  PPS: máte velmi naivní představu o státu, stát není ani satan ani spasitel, stát je prostě forma organizace společnosti a v podstatě není ani nutný, komunity do určité velikosti a angažovanosti, nebo samotářské společnosti se bez něj docela dobře obejdou

 6. Kaktusáku, k problému, na který poukazuješ v posledním komentáři: smluvní svoboda je samozřejmě úplná, avšak děti nemohou automaticky za dluhy svých rodičů.

 7. 3,14ranha, co je „přirozeného“ na rovných právech? Proč se tedy nedohodnout i na rovném majetku? Není deformací trhu i ta rovnost občanských práv? Vždyť člověk je společností omezován. Nesmí obchodovat se svou osobní svobodou, nesmí jí ručit, nesmí se jí vzdát. Jsou omezena práva věřitele. Kdysi bylo samozřejmé, že mohl vymáhat dluhy i na potomcích nebo sousedech dlužníka. To bylo „přirozené“, to bylo bez regulací a to zaručovalo největší svobodu. Ovšem jen pro ty nejúspěšnější. Kapitalismus tedy předpokládá rozsáhlou regulaci prosazovanou a vynucovanou státem (který k tomu musí mít sílu), jinak to není kapitalismus, ale systém feudální nebo otrokářský.

 8. re: kaktusak

  mimochodem, volná soutěž a kapitalismus sám o sobě tíhne k ekologičnosti, ekonomičnosti, a rychlému rozvoji (což vzhledem ke stavu planety je velmi důležité)

  druhá věc je, zda tady takový systém je (NENÍ)
  západ je tak sociální a falešně solidární (falešně, protože z cizí kapsy a NEEFEKTIVNĚ) až je to nehezké a dá se čekat že nás čeká možná až čtvrt století stagnace a oddlužování (a to v tom lepším případě !)

  doufám v nějaký zázrak, ale jakákoli snaha zničit zbytky volné soutěže může být osudná, nemusíte hluboko do historie aby vás tohle napadlo…

  musím podotknout že jsme relativně bohatí (oproti světu) a i případná stagnace by automaticky neznamenala hladomor a destrukci společnosti (viz japonsko)

 9. re:kaktusak
  to je ale jen vaše iluze, nechci se hádat o slovíčka ale tržní hospodářství a „kapitalismus“ jsou víceméně nejpřirozenější stav a pokud se domluvíme na jistých rovných právech tak je to to nejvhodnější prostředí pro člověka (jistěže je člověk tvor kolektiv vyhledávající – proto jsou státy, a i proto se obchoduje – místo aby člověk žil jako robinson)

  tržní soutěž je křehká, ale nevede k trvalé deformaci – každý složitý systém tíhne k sebedestrukci – otrokářství, fašismus – tyhle systémy se bojí i každého stébla trávy, proto jsou tak agresivní a proto mají jepičí životnost (z historického hlediska, jejich oběti se tohoto krachu dožít nemusí)

  PS: musíte si odpovědět zda lidé jsou svobodní nebo ne, pokud jsou lidé ovce tak je pro ně dobrý komunismus či feudalismus, pokud věříte že lidé jsou v jádru svobodní (a to JSOU- i přes vtíravou reklamu, náchylnost ke zlu, pudy a emoce…) pak je pro ně kapitalismus to nejmenší zlo které zaručuje že i když možná nebrání některému zlu tak zárověň nebrání „páchání“ dobra ! (a to je podle mě důležitější)

 10. Janzl, budu ironický, hnusný a primitivní, ale použiji parafrázy M. Rothbarda: Vaše články jsou tak špatné, že spadají do kategorie ne-články. Píšete absolutní nesmysly.

  1) Podnik NENÍ centrálně řízený ostrov v trhu!
  2) Podnik VZNIKÁ DOBROVOLNOU KOOPERACÍ, kdy NÁKLADY NA ŘÍZENÍ jsou nižší, než NÁKLADY TRANSAKCE. Vaše teorie podniku je zcela mylná a zavádějící, neplatná. Tedy vše, co od ní odvozujete, neplatí.
  3) Národní hospodářství není podnik. Národ nejedná, nemá „hospodářství“, jednají jednotlivci, kteří mají subjektivní preference, které se mění u každého jinak v čase v záležitosti na té které jednotlivé události.

  Jelikož kolektivní entity nejednají, nemají ani „prospěch“ či „cíle“. Prospěch či cíl má vždy jen jedinec, který jedná. Tedy kolektivní zájem neexistuje, nemůže tak být nadřazen zájmu jednotlivce. Pod kolektivním zájmem se akorát schovává snaha skrze státní moc prosazovat zájem jednoho jednotlivce nad zájem druhého jednotlivce.

  4) Naprosto ignorujete, že jediný hodnotitel je jedinec, člověk, hodnota je subjektivní a MEZI JEDINCI NEPŘENOSITELNÁ (1 „jednotka“ hodnoty výrobce A u výrobce B může znamenat něco zcela jiného, nebo také nic).

  5) Jelikož ignorujete individuální jednání, je chybné i vaše chápání vlastního prospěchu. „Prospěch“ je individuální a klidně může mít podobu altruismu.

  Vaše závěry nejsou platné, zbytkem se již nebudu obtěžovat. Nebo možná jo, ale až na to budu mít náladu.

 11. Trh je výsledkem celospolečenské dělby práce. To nepojednáváte. Pokud někde pracujete, pak musíte vědět, že každý podnik, je přísně, centralisticky řízený systém, ve kterém není radno ani kritizovat šéfa, mnohdy ani vyvinout vlastní iniciativu. Národní hospodářství je také takový podnik na mezinárodním poli.Zapomínáte, že základní hybnou silou v tržním neregulovaném hospodářství je vlastní prospěch. Ten je příčinou nutnosti regulace. Zde důkaz.
  http://premysljankroupa.blog.idnes.cz/c/103266/Kapital-je-dobry-sluha-ale-zly-pan-Dil-II.html#t2
  Přečtěte si také náskedující článek, tam je pokračování.

 12. To je utopie, co píšete.
  Kapitalismus je založen především na soukromém vlastnictví. Respektování tohoto vlastnictví je všem vnucováno. A pak na celé řadě dalších pravidel, která jsou rovněž všem vnucována. Tak třeba občanská rovnost, nebo nezcizitelnost (ani „dobrovolná“) řady práv. Bez státní regulace by nic takového neexistovalo, úplně volný trh by nutně vedl k otrokářství a feudalismu. Každá společnost reguluje, určuje si pravidla. Akorát někde je nadiktuje buržoazně demokratický stát, který k tomu musí mít sílu a tedy peníze z daní, někde je nadiktuje nejmocnější jedinec. Ten má peníze třeba z výpalného. Bez autority státu je nevýhodné, aby takový mocný jedinec nabízel zboží nebo služby na trhu, když si může prosadit své zájmy silou.

Komentáře jsou vypnuty.