Kapitálová makroekonomie: úvod do alternativy

Připravili jsme pro vás sérii článků o kapitálové makroekonomii. Tento úvodní díl vás seznámí s tím, jaké jsou základní kameny této teorie a jaké osobnosti za ní stojí. Českých textů na toto téma není mnoho a právě proto zde pro vás tato série bude. Snad si ji užijete, „mainstreamové makro“ totiž není jediná teorie, která existuje!

F. A. Hayek
F. A. Hayek

Připadá vám moderní mainstreamová makroekonomie plná velkých čísel, mnoha agregátů, přehlížející chování jedince, nudná? Připadá vám, že ti vzdělaní makroekonomové, kalkulující s HDP a dalšími čísly mluví tak nějak… zvláštně? Zdá se vám, že mnohé makroekonomické teorie jsou prostě mimo zdravý rozum?

Pak pro vás je zde „kapitálová makroekonomie.“ Teorie, která důsledně staví na mikroekonomických základech, teorie, která nám nediktuje „jaký růst je správný“, teorie, která mnohdy nestojí v opozici vůči zdravému rozumu.

Může vás zarazit, že kapitálové makroekonomii chybí hospodářské agregáty, nepočítá dokonce ani HDP. Z pohledu kapitálové makroekonomie je totiž toto číslo nic neříkající, takřka nesmyslné. Proč, to si ukážeme v dalších dílech této série.

Celá kapitálová makroekonomie je do důsledku rozvedením a rozpitváním rakouské teorie hospodářského cyklu (známé též pod zkratkou ABCT – austrian business cycle theory ), jejíž základy můžeme vidět v práci rakouského ekonoma Ludwiga von Misese (1912). Na jeho práci navázal a teorii dále propracoval zejména ve 30. letech minulého století ekonom (a Misesův žák) F. A. Hayek (a další).

Kapitálová makroekonomie se v základu opírá o to, že spoření a investice jsou koordinovány především tržně řízenými úrokovými sazbami, které zde plní úlohu ceny. Hayek zároveň ukázal, že obzvláště tento trh a právě úroková míra jsou velmi citlivé ke státním zásahům. Oproti Keynesiánské makroekonomii tak tato teorie hodnotí vliv centrální banky negativně.

Metodologie kapitálové makroekonomie by se pak dala shrnout do jednoho citátu F. A. Hayeka, kterým se budeme v naší sérii řídit- nejdříve si vše vysvětlíme a až poté se koukneme na ABCT a současnou krizi z pohledu kapitálového makra.

„Než začneme řešit, jakto že se něco vyvíjí zle, musíme si nejdříve vysvětlit, jak by to mělo vlastně správně fungovat.“

“Before we can even ask how things might go wrong, we must first explain how they could ever go right.”

– F. A. Hayek

Mimochodem, před delší dobou zde jeden článek na toto téma vyšel. Můžete si ho přečíst, v této sérii však budeme kapitálovou makroekonomii rozebírat komplexněji a snad i záživněji 🙂

Komentáře jsou vypnuty.