Pro koho je zde stát?

Mnoho (nejen) ekonomicko-politických sporů má základ v nepochopení jedné věci – pro koho je zde stát a pro koho jsme tu my?

Úřad vlády
Úřad vlády

Je zde stát pro mne, nebo jsem zde já pro stát? Stát bez občanů ztrácí smysl. Občan bez státu není občan, avšak stále existuje – jako člověk. Nebýt občanů, nemají politici a vládní aparát o čem rozhodovat, neměli by totiž stát. Odpověď je tedy jednoduchá – stát je zde pro nás. Není to tak, že „my jsme zde pro stát“, ale „stát je zde pro nás.“

Pokud se na tomto základním jednoduchém základu shodneme, můžeme pokračovat.

Pokud je zde stát pro nás – je zde naše vlastnictví pro stát, nebo je zde stát pro naše vlastnictví? Dle výše uvedeného principu je odpověď jednoduchá – stát je zde pro naše vlastnictví.

Jestliže je zde tedy stát pro naše vlastnictví, má stát právo nás stát v našem vlastnictví omezovat? Odpověď je opět jednoduchá – jistě, že ne. Pokud by to bylo naopak, bylo by to to samé, jako kdyby firma měla právo zákazníkovi direktivně nařizovat, co si musí či nesmí koupit, a to je samozřejmě absurdní.

Daně

Avšak jestliže stát nemá právo nás v našem vlastnictví omezovat, má stát právo vybírat daně? Odpověď je jednoduchá – ne.

Můžete samozřejmě namítnout, že v daních si platíme státní služby. Ty služby, díky kterým stát existuje, díky kterým je zde „stát pro nás“.

Daně jsou však vynucenou platbou. Každý z nás je ochotný platit maximálně určitou daň. Co to znamená? Například to, že ne všichni chtějí platit daně v takové výši, v jaké jsou dnes nastaveny. Někteří možná chtějí platit daně větší, jiní zas chtějí platit daně nižší. No, a jelikož někdo nechce platit daně žádné, je vynucená daň vždy neoprávněná a musí být zaštítěna násilím, aby ji zaplatili i ti, kteří tak učinit nechtějí.

Násilí je však omezením našeho vlastnictví. Násilí je vražda – omezení „vlastnictví“ našeho života, násilí je krádež – omezení „vlastnictví“ našeho majetku. Jistě bychom pak našli mnoho dalších příkladů, ale vraťme se k meritu věci – násilí prováděné státem za účelem vynucení platby daní celý princip obrací vzhůru nohama. Díky státnímu násilí je praxe taková, že my jsme zde pro stát. Tak to ale přeci nemá být!

Aby „daň“ byla oprávněná, musela by být dobrovolná. Stát by se stal klasickým nabízejícím na trhu, který by se musel orientovat dle požadavků zákazníků – nás. Kdo z vás by však dobrovolně dnes platil daně v takové výši, v jaké jsou dnes nastaveny?

Pokud si na předchozí otázku odpovídáte „to já rozhodně ne“, znamená to jednu zajímavou věc – náš stát toho za příliš mnoho dává příliš málo. Znamená to, že stát je neefektivní – zřejmě méně efektivní, než vy.

Tedy pokud stát nemá právo po vás chtít placení daní, má stát právo vás nutit mít občanský průkaz? Má právo vás nutit platit si „zdravotní pojištění“? Má právo vás nutit platit „sociální pojištění“? Samozřejmě, že nemá.

Na druhou stranu – má stát právo z vašich peněz platit cizí vzdělání? Má právo platit cizí ochranu? Má právo dotovat cizí podnikání? Má právo regulovat podnikání někoho jiného? Má právo…

Nemá. Nemá právo vybírat od vás daně, nemá tedy ani právo s vašimi penězi nějak nakládat. Zloděj zůstane zlodějem, ať s penězi udělá sebelepší věc.

blog.idnes.cz

17 comments

 1. Dobrý den, gratuluji další člověk co odhalil největší podvod zlodějnu v dějinách lidstva.První člověk co řekl skutečně jak se věci mají.

 2. Lafi, řekl jsi to přesně. Mě to SERE!!

  Bedo, závidím Ti, že věříš čemu píšeš. Ale to je dobře (pro Tebe). Horší je, že na to doplatí Tvoje děti.

 3. Kdysi nějaký Benjamin Franklin řekl: „Ti, co jsou ochotni se vzdát velké svobody za trochu toho bezpečí, si nezaslou ží ani svobodu, ani bezpečí“.

  Každý den vidím jak se mlčky vzdáváme jedné svobody po druhé, ať už se jedná o kontrolu internetu, nutnost předat úřadu ke schválení návrh na jakékoli shromáždění, rovnost před zákonem, ochranu každého před vším, o monopolu vydávání bankovek nemluvě.
  Co se týká velkých médií, mám za to, že jsou pouze nástroji propagandy v rukou jejich vlatníků.

  Pokud současný stav věcí většině spoluobčanů vyhovuje, nedivme se, že se postupně stáváme otroky a to ještě dobrovolně.

 4. Filosoficky a věcně je Vaše úvaha naprosto logická. Ale zkuste to říci těm socialistům, co z těch daní žijí (a hlavně oni – na ty „chudé“, o které se snad má ten socialismus starat, dojde až v poslední řadě – tedy nikdy)

 5. Stát je zde proto aby sloužil všem občanům, nejen bohatým a to si myslím dělá. To, že veškeré sociální dávky a další státem garantované služby jsou jen úplatky aby se lidé nebouřili, je podle mě blbost. Stát by mohl použít mnohem jednodušší a levnější prostředky, aby toho docílil. Žádná vládnoucí vrstva, která by měla v rukách všechnu moc ve státě neexistuje. Politici se stále hádají navzájem i s dalšími státními orgány (soudy) a podnikatelé si konkurují.

  Média i když jsou vlastněna státem, zůstávají objektivní a stát z 99% kritizují. Žádná propaganda.

  Demokracie podle mě není jen fasáda a každý, kdo získá ve volbách dost hlasů, se k moci dostane. Nefunguje to úplně ideálně (např. znevýhodnění malých stran), ale základ je podle mě správný.

  Jinak zdá se mi, že asi žiješ někde jinde než já. Samozřejmě netvrdim že v ČR je situace ideální, ale tak hrozné, jak to líčíš to opravdu není.

 6. bedo,
  1. Buržoazie. Demokracie je jen fasáda. Do politiky se může dostat každý, ale k moci ne.
  2. Kdo nerespektuje nadiktovaná pravidla, proti tomu stát může použít násilí. A taky to dělá.
  3. Vládnoucí vrstva, poučena historií, si nemůže znepřátelit většinu obyvatelstva. Proto taky dělá občas něco „pro lidi“.
  4. Média, jako nástroj propagandy, jsou většinou pochopitelně přímo či nepřímo řízena vládnoucí skupinou.

 7. Paeris Kiran,
  Některé státy jsou slabé nebo nefunkční (Somálsko, Haiti), takže to je pro nepřátele státu ideální místo k životu.

 8. Paerisi
  zkrátka přestaň dodržovat zákony a jsi de facto bez občanství.

  Jinak mohl bys nějak vysvětlit tu poslední větu? Moc jsem jí nepochopil. „Svoboda občanství“ je nějaký termín? Díval jsem se do Listiny základních práv a svobod a nic jako „svoboda občanství“ tam není. (možná jsem to přehlédl) Pokud vím, tak se můžeš stát občanem jen té země, která ti to dovolí, takže žádná svoboda občanství neexistuje. To je ale jenom můj názor – nejsem si tím jist.

 9. „můžeš kdykoliv odejít jinam a tuto „smlouvu“ tak zrušit.“

  Pane Beda jenomže já nemůžu… NEchci být občanem ŽÁDNÉHO státu. Jenomže to současný systém vůbec neumožňuje.

  Svoboda občanství už je tímto principem pošlapávána na většině světa.

 10. Kaktusáku,
  1.co myslíš tou vládnoucí vrstvou? Podle mě nic takového neexistuje, protože žijeme v demokracii a do politiky se může dostat každý.
  2.Jaké násilí proboha stát používá proti svým občanům? Podle mě žádné, tedy pokud se bavíme o ČR a většině demokratických zemí. V např KLDR je to samozřejmě jinak.
  3.Úplatkem myslíš sociální dávky? Jestli jo tak to jsou dost odlišné věci.
  4.Stát sám sebe nijak nepropaguje.(u nás) Volební kampaně používají politické strany, nikoliv stát.

  Lukáši,
  ty celou dobu mluvíš o právu. Problém je ale v tom, že stát sám vytváří zákony. Podle nich, tedy podle práva, se řídí i ve vybírání daní. Můžeš tedy říct, že daně jsou nemorální například, ale podle práva zkrátka jsou.

 11. A aby toho nebylo dost, někteří chtějí společný stát pro celou Evropu plný nesmyslných dotací, kvót a vyjímek, které slouží vždy je NĚKOMU a VĚTŠINĚ škodí.

 12. Stát je zde proto, aby sloužil vládnoucí vrstvě. Přesně to taky dělá. To je realita, ať se to komu líbí nebo ne. Má právo na všechno, co si dokáže prosadit. Samozřejmě že proti vrstvě ovládané používá násilí. A zároveň si ji uplácí a zajišťuje si tak její loajalitu. Navíc využívá propagandu, takže patřičně zmasírovaní příslušníci ovládané vrstvy jsou natolik uvědomělí, že už je ani není potřeba uplácet, jednají proti svým zájmům samovolně.

 13. Co přesně myslíš tím, že stát je zde pro naše vlastnictví? Já úplně přesně nerozumim, co jsi tím chtěl říct, ale myslim si, že stát tady není kvůli našemu majetku, ale pouze kvůli nám – at už něco vlastníme nebo ne. Také bych zdůraznil to NAŠE vlastnictví- stát tu není pro jednoho konkrétního jedince ale pro všechny, včetně dětí a důchodců.

  Jestliže je zde tedy stát pro naše vlastnictví, má stát právo nás v našem vlastnictví omezovat? Odpověď je opět jednoduchá – jistě, že ne.
  Tahle odpověd je podle mě špatně. Samozřejmě pokud jsi extrémní pravičák, tak můžeš mít na věc jiný názor, ale většina lidí by s tím, myslím, nesouhlasila. Znamenalo by to totiž starat jen a pouze o sebe, bez jakékoliv pomoci méně štastným jedincům. Například, pokud nemáš hodně bohaté rodiče, pravděpodobně bys nemohl zaplatit učitele a tedy studovat. To a spousty dalších věcí se platí z daní, a bez nich by prostě naše společnost nemohla fungovat.

 14. Proto jsem tu smlouvu napsal do uvozovek. Ale stále platí, že jestli si myslíš, že je to pro tebe ekonomicky nevýhodné, můžeš kdykoliv odejít jinam a tuto „smlouvu“ tak zrušit.

  K bezpečnosti: Trh s ní existje a podle mě je stát na jeho nejvyšší úrovni. Nabízí ti totiž kromě jiného i bezpečnost a ty za ní platíš. Jestli si myslíš, že bys platil nějakým organizacím za ochranu, tak to by ses podle mě vrátil k feudalismu, kdy rolníci platili svým pánům za ochranu.

 15. Bedo, hloupost. Uzavření smlouvy je dobrovolný akt, já se zde dobrovolně nenarodil. S nikým jsem smlouvu neuzavřel.

  K druhé části – poptávka po bezpečnosti neexistuje?

 16. Nemáš pravdu. Stát po tobě nic nevymáhá ani násilím nevynucuje – pouze ty jsi s ním tím, že ses tady narodil uzavřel „smlouvu“. Stát tě chrání, bude ti pomáhat v důchodu atd. a ty za to máš také určité povinnosti. Pokud se ti to nelíbí můžeš si kdykoliv zažádat o občanství jiné země…
  Jinak kdyby to bylo tak jak ty si to utopisticky představuješ tj. dobrovolné daně například, vrátili bychom se strukturou společnosti do pravěku, nastala by anarchie a platilo by jen právo silnějšího, protože by neexistovala armáda, policie atd.

 17. Ale stát nechrání občany, stát chrání území, na němž ti občané žijí, před jinými státy.

Komentáře jsou vypnuty.