Kapitalismus a Zeitgeist

Proč hájím kapitalismus? Je Zeitgeist východiskem pro naši svobodu? Mnoho lidí věří, že tomu tak je. Bohužel se zřejmě mýlí.

Peníze
Peníze

Narazil jsem na jeden diskusní příspěvek, ve kterém autor prohlásil, že si myslí, že kapitalismus je třeba něčím nahradit. A že mu filmy série „Zeitgeist“ otevřeli oči. Co se týče Zeitgeistu a nénavisti ke kapitalismu, jde o módní klišé – a právě proto je třeba se proti němu ohradit. Já kapitalismus bráním. Mám proto několik (pro mne) zásadních důvodů.

Volnost

Kapitalismus je systém soukromého vlastnictví a volného trhu. Ani jedno, ani druhé zde dnes de facto nemáme: o vašem majetku rozhoduje mnohdy úřad státu, čímž se reguluje trh, který tak není volný. Není jednoho bez druhého.

„Volný trh“ a „soukromé vlastnictví“ zní však poněkud cize, uznávám. Pojďme si na rovinu říci, co daná označení znamenají.

Můj život

Doufám, že se shodneme na tom, že každý žijeme svůj život. Já ten svůj, vy ten váš. Nežiji váš život, nežijete můj život. Je to poněkud nemožné. Vždy jsem žil v domnění, že tomu tak je, že žiji svůj život a ne život třeba mého souseda. A naopak.

Jedna z věcí mého vlastnictví je počítač. Vy zřejmě budete mít také nějaký počítač (pokud čtete tento text na webu). Onen počítač jsem si koupil za peníze, které jsem získal za svoji práci. Část svého života jsem trávil prací, abych získal peníze na počítač. Tudíž můj počítač, mé dnešní vlastnictví, reprezentuje onu část života, kterou jsem trávil prací.

dnešní vlastnictví reprezentuje můj minulý život. Pokud lidé žijí své životy, tento závěr musí jasně platit.

Nyní si představte, že si ve světě bez soukromého vlastnictví pořídíte do místa, které obývate, počítač. V onom místě budete obývat pouze vy. Přijde náhle někdo cizí, koho jste v životě neviděli a počítač sebere a odejde. Nemůžete se bránitpočítač není váš, protože soukromé vlastnictví neexistuje. Zřejmě jste tak k počítači došli také – protože bez vlastnictví není směny. Pokud něco nevlastním, nemohu to směnit za něco jiného.

Nemohu tak pracovat, získat za to „peníze“ či třeba chleba, protože peníze i chleba nejsou ničí, jsou všech. Můžete přijít na pole a sezbírat jídlo. Naopak – kdokoliv může přijít na pole, které obhospodařujete, a sebrat jídlo. Na vás nic zbýt nemusí, není to vaše pole, není to vaše jídlo. A nemáte si co za co vyměnit, protože nic není vaše, nic nemůžete směnit – nemůžete za nic požadovat protihodnotu, protože o ničem nerozhodujete.

V systému bez soukromého vlastnictví svoji minulost – svůj život – odevzdávate ostatním a nejde o váš život. Nežijete svůj život. Vy nejste vy. Vy jste kolektiv a kolektiv je vy. Nemáte „své“ zájmy. Nemáte žádné zájmy. Kolektiv má zájmy, kolektiv vlastní.

Ale kdo deklaruje zájem kolektivu? To může jen skutečný vlastník, který žije svůj život, má tak své myšlenky a svá slova, která může říkat svými ústy a svým hlasem. Má tak své zájmy, které povyšuje na „zájem ostatních“.

Zájem kolektivu deklaruje diktátor. Jediný vlastník.

Vlastnit znamená svrchovaně rozhodovat o svém životě – o sobě samém. Vlastnit minimálně svůj život – žít svůj život – znamená být svobodný. Vlastnit znamená myslet a být rozhodujícím se člověkem.

Spolupráce

Na kapitalismu, na „trhu“, lidem mnohdy vadí sobectví a anonymita. Že prý nás trh „odcizuje“, lidé spolu nejsou solidární a nepomáhají si. Odpůrci trhu mají v podstatě dvě východiska.
Jedni tvrdí, že onen nedostatek solidarity je způsoben „nespoutaným trhem“, kterému je třeba ukázat, kdo je tu pán: a skrze „volené politiky“ vyjadřující „vůli lidu“ je třeba trh zregulovat.

Mám pár otázek:

Kdo zvolil vládnoucí politiky? Kolik lidí pro ně hlasoval a o kolika lidech rozhodují? Jaká je vůle lidu – kterého lidu, kterého kolektivu? Kdo je pan Lid? Kolektiv má zájem – kdo ho deklaroval? Lid svojí vůlí u voleb? Tudíž nynější reformy jsou vůli všeho lidu? Proč odboráři stávkují, jsou-li reformy jejich vůlí?

Není to „všeholid“, kdo deklaruje zájem lidu. Kolektiv nemá zájem – pokud se někdo tváří, že má, pak mluví o zájmu diktátora. Zájem má vlastník – v systému, kde na první pohled vlastní „kolektiv“ má zájem diktátor, jediný, kdo skutečně vlastní. Bez diktátora není žádného zájmu.

Ani si takový svět nemůžeme představit.

Který diktátor to chce regulovat trh a co ho k tomu vede? Na to je třeba se ptát.

Co je to ale ten nespoutaný trh?

Trh je systém dobrovolné spolupráce. Neznám prostředí, kde by k sobě měli lidé blíže a byli spolu více solidární, než na trhu: lidé se dobrovolně vzdávají ve prospěch jiných lidí svých užitečných věcí! Směna je akt, kde jedni lidé chtějí druhým pomáhat!

Tržní systém je systém, kde lidé dobrovolně dle svého uvážení volí svobodně prostředky pro dosahování svých vlastních cílů, přičemž směňují, tedy vzdávají se užitečných věcí ve prospěch jiných lidí.

Nejjasněji je ona solidarita trhu vidět v pojišťovnictví – spousta lidí se dobrovolně skládá na pomoc obětem hrůzných událostí, kdy mnohdy lidé přichází o celý svůj život. Spousta lidí se skládá na zaplacení nového domova lidem, kteří třeba vyhořeli. A to dobrovolně – znáte solidárnější systém? Já teda ne.

A víte co? Nejlepší na tom je, že „tržní systém“ není vymyšlený, není naordinovaný. Je spontánní – lidé šli a začli si vyměňovat věci, které měli, protože to bylo lepší, než vše ostatní. To je celý tržní systém. Není třeba revolucí, není třeba zákonů, není třeba vynucování, změňování lidí. Není třeba říkat, co by kdo měl dělat, jaký cíl by měl sledovat, jaké prostředky volit, aby „vznikl trh“. Pokud lidé vlastní a směňují, trh je. Lidé k sobě přijdou a pomáhají si. To znamená volný trh.

Proč to hájím?

Myslitelé různých forem nových „společenských řádů bez kapitalismu“, kteří tak brojí proti soukromému vlastnictví (žití vlastního života) a volnému trhu (dobrovolného rozhodování a kooperace) jednoduše tvrdí, že je třeba přijít, změnit lidi, říci jim, jaké „správné“ cíly a jaké „správné“ prostředky mají volit.

To je jako kdyby někdo přišel a řekl vám: „Sorry, chlapče, chtěl jsi sice celý život studovat práva, ale kolektivní zájem říká, že potřebujeme dlaždiče, tak půjdeš na dlaždičinu. Jo, víme, že ti práva jdou, čteš, zajímáš se, ale ty nemáš zájem, ty nežiješ svůj život. Kolektiv potřebuje, aby jsi dláždil.“

Nemůžete odmítnout. Vy nežijete svůj život.

Víc snad dodávat nemusím.

89 comments

 1. No servus gofry:-)

  Aj ja Ti odpoviem jednoducho ale úplne k veci:

  Rozdiel medzi súčasnosťou a RBE je v tom, že dnes, aby si mohol niečo používať tak to MUSÍŠ vlastniť. Aby si mohol niečo vlastniť musíš mať peniaze. Keď ich nemáš si v háji! A nemusí to byť TVOJOU vinou, že ich NEMÁŠ (ako sa to „stalo“ 6 miliardám ľudí na tomto svete).

  V RBE…na to, aby si mohol niečo individuálne používať tak to vôbec! nemusíš VLASTNIŤ, a čo Ťa teraz zrejme šokuje, neporušíš tým slobodu a ľudské práva iných! Aby si sa dostal k tomu, čo potrebuješ takisto nepotrebuješ peniaze:-)) Načo by ti tie papiere aj boli?:-) keď máš všetko, čo potrebuješ aj bez práce:-))

  Proste: Potrebuješ chlieb? Buď si preň skočíš do distribučného Centra alebo Ti ho na donášku dovezú domov. Tak je to jednoduché:-))

  Čo budú robiť ľudia, ktorí budú mať zabezpečený materiálny komfort (ale nie na úkor ekológie ani iných) bez toho aby MUSELI pracovať, bez toho aby POTREBOVALI peniaze?

  Prvé, čo ľudí, žijúcich v súčasnom nedostatku t.j. DNES, v podmienkach štátu a trhu napadne je, že ĽUDIA ZDEGENERUJÚ, pretože ZLENIVEJÚ a okrem bohapustej zábavy na všetky možné spôsoby ich nebude NIČ zaujímať! Je to ale naozaj tak? Čo hovoria výsledky psychologických výskumov? Jednoduchú pravdu:

  Váľať šunky si budeš LEN určitú chvíľu (a piť svoj Martini na ostrove Barbados:-) Skôr či neskôr začneš sa obzerať po niečom, čo ťa baví a čo vyjadruje tvoje nadanie. Keď ťa niečo baví a nemusíš to robiť aby si sa uživil, rýchlo sa zdokonaľuješ na samý vrchol svojich možností. Keď robíš niečo, čo ťa baví a si v tom naozaj dobrý rád to druhým ukážeš. Nielenže im to rád ukážeš ale rád sa o to s nimi podelíš. Keď sa podelíš ty, radi sa podelia aj druhí. TOTO je ľudská prirodzenosť v podmienkach DOSTATKU o ktorej profesori trhu nemajú ani len šajnu!

  Vznikne ÚPLNE iná psychológia vzťahov medzi ľuďmi! Medziľudské vzťahy budú bohaté tým, že sa ľudia budú vzájomne obdarúvať, a bude to tá najväčšia zábava:-)) Daruješ vtedy keď sa cítiš bohatý, keď ti NIČ nechýba a ZADARMO aj dostávaš späť! Je to vzájomné obdarúvanie NIE obchod a trh:-)) Hrozné, však?:-))

  A ver mi, v RBE si to ľudia budú môcť dovoliť:

  vysoká/ultravysoká úroveň rozvoja automatizácie/kybernetizácie/zapojenie umelej inteligencie…používanie obnoviteľných zdrojov spôsobí, že všetkého bude DOSTATOK, stačí si objednať a vybrať v distribučných Centrách.

  Čo budú teda ľudia na rozdiel od strojov robiť? Všetko TO, čo ich bude baviť, čo bude rozvíjať ich nadanie a tvorivosť. To bude veľká sloboda, čo myslíš?:-)

  Ale predsa len mi zrejme položiš otázku: A TOTO všetko sa dá BEZ regulácie?? A vieš čo? Máš pravdu! Regulácia bude nutná:-)) Ale AKÁ regulácia? Taká, čo obmedzuje ľudské práva? Šoféruješ? Keď sa riadiš pravidlami cesnej premávky lebo je to racionálne a aj v tvojom záujme CÍTIŠ sa byť obmedzovaný vo svojich ľudských PRÁVACH gofry?:-)) Myslím, že vieš pochopiť rozdiel medzi racionálnym a byrokratickým riadením, nie?

  Symbiotické a racionálne riadenie ľudských potrieb a zdrojov NIE je v rozpore s individuálnou slobodou, ktorá však rešpektuje aj slobodu druhých…

  Rozmýšľaj…

 2. @Gofry

  „Jablká sa pestujú“

  – v sadoch. Ak nemám možnosť kúpiť/zabrať sad, nemám možnosť pestovať. Ešte stále som z hry vonku.

  „Človek si môže z prírody zobrať čo len chce, ak si to ešte nikto iný neprivlastnil. Nepotrebuješ na to žiadne právo, pretože to nikomu nepatrí. A prírode je to šumafuk.“

  – Planéta sa nenafukuje a nás pribúda nemôže sa dostať na každého.

  „On ti za odmenu poskytne časť svojej úrody a ty sa naješ. Z výmeny vôbec nie si vonku.“

  – Som v hre ale ako pešiak – systém mi neumožnil mať slobodu v rozhodovaní o tom aký kvalitný život budem mať.

  „Pozemok si buď od niekoho kúpil (vymenil/dostal/vyhral,…), alebo si si ho privlastnil, ak nikomu nepatril. Aj dnes existuje spústa pozemkov, ktoré si môžeš privlastniť. Nie sú síce nijak lukratívne, väčšinou púšť, step, opustené ostrovy. Ľudí je dnes toľko, že už sú rozlezení po celej zemi. Obecne ale platí pravidlo prvotného prisvojenia si niečoho, čo ešte nikomu nepatrí. Kto prvý príde, prvý melie.“

  -Nejako mi tu chýba prvok neobmedzenej slobody.

  „Kapitalizmus o rovnosti šancí nič netvrdí. Netvrdí ani, že vôbec nejaký majetok budeš mať. Kapitalizmus ti nijak negarantuje, že sa budeš mať dobre.“

  -OK na toto som reagoval v predchádzajúcom príspevku

  „Firmy by vzdelávali vlastných zamestnancov, pretože by mohli uzavrieť zmluvu typu – my si ťa vzdeláme, ale potom budeš pre nás pracovať trebárs 5 rokov a nesmieš odísť ku konkurencii.“

  -Čím strácam slobodu rozhodnúť sa v akom smere sa chcem vzdelávať. Nadiktuje mi to zamestnávateľ pre ktorého pracujem možno aj z nedostatku iných pracovných príležitostí.

  „Ak niekto nemá peniaze, tak to znamená, že nikomu nič neposkytol ako protislužbu (v kapitalizme, nie v dnešnom anti-kapitalistickom systéme).“

  -A bolo mu umožnené protislužbu poskytnúť?

  „Osobne si myslím, že význam školstva ako ho dnes poznáme je extrémne preceňovaný. Pretože v škole sa dnes učia totálne blbosti absolútne nepoužiteľné pre život. V podstate sa na školách vyrábajú chodiace encyklopédie. To by som ani nenazval vzdelaním, ale stratou času.“

  -O kvalite štátneho školstva si ilúzie nerobím ale jedným dychom dodávam že tu máme aj hromadu súkromných škôl ktorých prínos je porovnateľný so štátnymi. Vzdelávanie potrebuje zreformovať ale stále by podľa mňa malo byť dostupné pre každého. Toto je odpoveď aj pre Kosik-a

 3. prometheus: Uz jsem psal, ze mam ve stredu státnice, takze sorry, že jsem neodpovědel… Četl jsem tvoji odpověd, ale opravdu teď nemám čas o tom dlouze premyslet, musim se ucit…

 4. Presne ako to napísal Prometheus – pozeráte sa na problém len svojimi očami. Mám totiž pocit že človek s takou neochvejnou vierou že „pravý“ kapitalizmus je jediná správna cesta je niekto kto sa narodil (alebo dlhodobo funguje) v prostredí ktoré mu garantuje značné istoty a pravdepodobne nebol nikdy postavený pred riešenie existenčných problémov.

  Dobre – skúsme si tu predviesť jeden myšlienkový experiment:

  Ak by som mal to šťastie a zdedil, kúpil alebo zabral by som určité zdroje/výrobné prostriedky ktoré by mi zabezpečili živobytie a prostriedky na výmenu tak som spokojný a neriešim žiadne sociálne problémy. Jediné čo mi je „osinou v zadku“ sú štátne intervencie ktoré mi bránia v ďalšom zveľaďovaní môjho poctivo nadobudnutého majetku. Prípadne by som sa ešte mohol zaoberať možno aj opodstatnenými požiadavkami svojich zamestnancov – „obchodných partnerov“, ale kedže podmienky na trhu práce výrazne hrajú v ich neprospech (nedostatok voľných – ešte nezabratých zdrojov/výrobných prostriedkov, rovnaké podmienky u ostatných zamestnávateľov…) môžem relatívne v pokoji ich požiadavky ignorovať. Potiaľto sa mi to z pohľadu vlastníka zdrojov zdá byť v poriadku.

  Povedzme však že príde k udalosti ktorá dramaticky zmení moje postavenie (živelná pohroma, vojna, príchod silnejšieho konkurenta… proste udalosť ktorá ma pripraví o všetko). Dostanem sa zrazu do polohy zamestnanca ktorý nemá prístup ku zdrojom. Prijmem svoj osud, stiahnem chvost a pôjdem si hľadať zamestnanie(ak nenájdem tak počkám než zomriem hladom)?
  Alebo prehodnotím svoj prístup a budem hľadať iný systém ktorý moje ďalšie prežitie nepodmieňuje vlastníctvom nedostatkových zdrojov? Toto sa mi vlastne javí ako najslabšie miesto teórie slobody v systéme neobmedzeného vlastníctva
  – systém ktorý mi dáva absolútnu slobodu v množstve vlastnených zdrojov
  – SYSTÉM KTORÝ MOJU SLOBODU PODMIEŇUJE VLASTNENÍM ZDROJOV

 5. @prometheus

  Skúsim úplne jednoduchú otázku: „Kto v RBE vyrába chlieb a ako sa ten chlieb ku mne dostane?“ Ja totiž vôbec netuším, ako sa chlieb vyrába, ak mi ho teda niekto nevyrobí, zahyniem hladom.

  Dík za odpoveď.

 6. To gofry:

  Hm, Ty si odpovedal Observerovi?:-) Naozaj si to myslíš? Vidíš, a ja si to nemyslím:-) Totiž:

  Aby si mu mohol NAOZAJ odpovedať to by si sa najprv musel pozrieť na TO, čo Ti napísal JEHO očami…

 7. To gofry:-)

  Chceš to naozaj vedieť?

  Ta príď na našu stránku a Fórum a dozvieš sa:-)) Prečo si to už neurobil?:-)

  http://www.zeitgeistmovement.sk

  P.S. …a by the way…ja som tu už VEĽA k tej Tvojej otázke naznačil, ako to, že TO nevidíš? Podrobnosti sa dozvieš u nás, si vítaný:-)…

 8. Kosik ale aj ostatní:-)

  Ak máte záujem o fairový dialóg tak potom vám ešte raz navrhujem:

  POČÚVAJTE, čo vám ten druhý hovorí:-) NEMUSÍTE súhlasiť, to od vás nežiadam, ale POČÚVAJTE, dobre?:-)

  Ja som svoju pripravenosť pozrieť sa na problém vašimi očami už ukázal. Nerobí mi veľkú ťažkosť dívať sa aj vašimi očami i naďalej. Pomôžte mi pochopiť, v čom máte v tomto smere, keď by to malo byť aj naopak, ťažkosť vy? Zdá sa mi to medzi nami komunikačne nevyvážené.

  Na vašich reakciách, na mňa aj na Observera vidím totiž niečo, čo ma znepokojuje:-) Neochotu? neschopnosť? pozrieť sa na „vec“ očami oponenta. V podstate, na čele s Lukášom Kubecom (sorry Lukáš:-) tu iba držíte svoj výklad a opakujete ho stále dookola. Je TOTO dialóg?

  Podstatné argumenty oponenta obchádzate, akoby ani neboli povedané a na ten zbytok sa pozeráte iba svojími očami. Ako ďaleko môžeme takto zájsť? Ja o voze a vy o koze…

  Ja chápem podstatu vašej argumentácie: za všetko môže štát. Slobodný trh je v poriadku.

  Keď sa vám snažím ukázať, že mne sa to zdá zložitejšie (a ja štát VOBEC neobhajujem! priatelia) ignorujete ma. Aj ja mám k štátu veľmi kritické výhrady a v mnohom sa s vami zhodujem. No akonáhle vám naznačím, že problém je položený hlbšie, že causa trh versus štát ide po povrchu okamžite sa zháčite a začnete si brániť svoje „zlaté tela“:-)) ČOHO sa bojíte?:-)

  Bojíte sa, že by ste mohli nakoniec predsa len sami pre seba objaviť, že na tých mojich argumentoch predsa len niečo je a že dôsledky by mohli byť pre vás emocionálne nepríjemne? Lebo ísť argumentačne viac do hĺbky by mohlo pre vás znamenať, že ak máme byť my VŠETCI (nielen niektorí) skutočne! slobodní, budete postavení tvárou v tvár možnosti, že bude treba zrušiť nielen štát ale aj tzv. slobodný trh??

  Áno, z nášho pohľadu ste uviazli na pol ceste, priznávam. Neraz až brilantne kritizujete skorumpovaný a zbyrokratizovaný štát, v ktorom sa rozhoduje častokrát úplne nekompetentne no akonáhle vám niekto siahne na vášho „bôžika“, na voľný trh tak ste z toho úplne nesvoji.

  Uviazli ste v pasci, vo viere, že keby nebolo štátu všetko by sa časom vyriešilo. Ja som ti Kosik v rozsiahlej odpovedi napísal, prečo si to nemyslím. Nereagoval si.

  Keby si ty aj ostatní poctivo a do hĺbky načítali moju argumentáciu, aj to, čo sa vám Observer snažil decentne ukázať, priznávam, mali by ste „trabble“:-). Možno by ste totiž zistili, že s tou vašou koncepciou voľného trhu to nie je až tak celkom jednoznačné.

  A aby som tu len nekecal dám vám anarchokapitalistom jednu sebaodhaľujúcu otázku, ktorá VAM (nie mne) môže veľa napovedať kde psychologicky stojíte. Tá otázka znie:

  Kde sú slabé miesta vašej argumentácie?

 9. @prometheus

  Nerozumiem. Observer sa pýtal, tak som mu odpovedal.

  Osobne by som tiež ocenil, keby si mi odpovedal, ako ZMena plánuje dosiahnúť tú dostatkovú spoločnosť 😉

 10. Observer: „Ak by povedzme neexistovali zásahy štátu ako by vyzeralo školstvo a zdravotníctvo? Ak by bolo školstvo len v súkromnom vlastníctve akú šancu na kvalitné vzdelanie má ten kto nemá peniaze?“

  Státní školství je neskutečně škodlivé pro celou společnost a to si bohužel málokdo uvědomuje. Až budu mít ve středu po státnicích, tak bych se mohl rozepsat více, pokud máš zájem…

  gofry: „Osobne si myslím, že význam školstva ako ho dnes poznáme je extrémne preceňovaný.“

  Přesně tak, ale spíše bych to řekl takhle: škodlivost státního školství je extrémně podceňována…

 11. gofry:

  Zdravím Ťa:-)

  Mám na Teba len jednu jedinú jednoduchú otázku (pretože som si prečítal aj Tvoju odpoveď):

  Čo Ti to vlastne ten Observer povedal?

 12. @Observer

  Jablká sa pestujú. Keď už nie sú voľne dostupné z prírody, tak ich človek zasadí. Človek si môže z prírody zobrať čo len chce, ak si to ešte nikto iný neprivlastnil. Nepotrebuješ na to žiadne právo, pretože to nikomu nepatrí. A prírode je to šumafuk. Pokiaľ nevieš jablone pestovať, musíš pre majiteľa jabloní poskytnúť nejakú protihodnotu – napríklad mu pomôcť pri ich ochrane proti škodcom. On ti za odmenu poskytne časť svojej úrody a ty sa naješ. Z výmeny vôbec nie si vonku.

  Pozemok si buď od niekoho kúpil (vymenil/dostal/vyhral,…), alebo si si ho privlastnil, ak nikomu nepatril. Aj dnes existuje spústa pozemkov, ktoré si môžeš privlastniť. Nie sú síce nijak lukratívne, väčšinou púšť, step, opustené ostrovy. Ľudí je dnes toľko, že už sú rozlezení po celej zemi. Obecne ale platí pravidlo prvotného prisvojenia si niečoho, čo ešte nikomu nepatrí. Kto prvý príde, prvý melie.

  Kapitalizmus o rovnosti šancí nič netvrdí. Netvrdí ani, že vôbec nejaký majetok budeš mať. Kapitalizmus ti nijak negarantuje, že sa budeš mať dobre.

  Ťažiť môžeš tam, kde si to nikto neohradil, nedal žiadnu ceduľku, že je to jeho, nechráni to. Pokiaľ tam chodí trebárs raz za rok a inak tam ani nepáchne, tak nemôže tvrdiť, že mu to patrí a môžeš tam ťažiť. Dokonca si to môžeš aj privlastniť a potom mu tam zakázať prístup.

  Školstvo a zdravotníctvo by vyzeralo rovnako ako vyzerá trebárs potravinárstvo alebo cestovný ruch. Niektorí ľudia by poskytovali lekársku starostlivosť a niektorí vzdelanie. Iní ľudia by zas tieto služby nakupovali. Podobne ako funguje dnes trebárs doučovanie alebo rôzne kurzy, trebárs masérske, účtovnícke atď atď.

  Firmy by vzdelávali vlastných zamestnancov, pretože by mohli uzavrieť zmluvu typu – my si ťa vzdeláme, ale potom budeš pre nás pracovať trebárs 5 rokov a nesmieš odísť ku konkurencii.

  Ak niekto nemá peniaze, tak to znamená, že nikomu nič neposkytol ako protislužbu (v kapitalizme, nie v dnešnom anti-kapitalistickom systéme). Neviem, či takýto ľudia by mali mať nárok na to, aby sa o nich ostatní starali, nevidím k tomu dôvod. Ale každý, kto si myslí, že aj takýto človek by mal mať vzdelanie, nie je problém – môže mu ho zaplatiť. To aj robia jednak veľké firmy a jednak školy (aj súkromné) – štipendium.

  Osobne si myslím, že význam školstva ako ho dnes poznáme je extrémne preceňovaný. Pretože v škole sa dnes učia totálne blbosti absolútne nepoužiteľné pre život. V podstate sa na školách vyrábajú chodiace encyklopédie. To by som ani nenazval vzdelaním, ale stratou času.

  Kapitalizmus netvrdí, že máš právo na všetko, čo chceš. Kapitalizmus tvrdí, že máš právo na všetko, čo si sám vyprodukoval alebo dobrovoľne vyobchodoval s niekým iným. Pokiaľ by si mal mať právo na všetko, čo potrebuješ, tak to znamená, že aj ten, kto len leží na pláži má právo na jedlo. Lenže toto jedlo musí niekto vypestovať a priniesť mu. Znamenalo by to, že ostatní ľudia sú povinní pracovať, aby on mal jedlo. Tomu sa hovorí otroctvo. Takéto niečo je podľa mňa nemorálne.

 13. gofry:

  Kapitalizmus funguje na báze dobrovoľnej výmeny statkov. Mám dve jablká a ty dve hrušky. Ja chcem hrušku a ty jablko, no tak si ich vymeníme…

  A čo keď prídem ja a nemám ani jablko ani hrušku pretože už ich niekto všetky zozbieral? Odkiaľ máte jablká a hrušky. Ak ste si ich boli zozbierať – kto vám dal právo zozbierať ich všetky? Bez ohľadu že na to aby si sa najedol ti stačí jedno jablko a mne sa tým pádom nič neušlo čiže som automaticky z hry na výmenu vonku a ešte k tomu som aj hladný.

  Ono pojem vlastníctva je celkovo trochu čudný. Napríklad vlastním dom aj s pozemkom. Dom som povedzme postavil svojou prácou (alebo prácou niekoho komu som za prácu zaplatil peniazmi ktoré som získal za svoju prácu) a materiál (ktorý niekto vyrobil svojou prácou ale zo zdrojov ktorých vlastníctvo je diskutabilné) som si tiež kúpil. Potiaľto je to ešte ako tak OK.
  Ale čo ten pozemok? Kúpil som ho? Odkiaľ ho mal ten od koho som ho kúpil? Zdedil ho? Akým spôsobom ho získali jeho (pra)predkovia? Prišli na zelenú lúku a povedali si „Toto je odteraz moje…“ Máme takú možnosť aj dnes?
  Podobné je to aj s vlastníctvom zdrojov. Povedzme že potrebujem stavebný materiál na dom. Prídem na miesto kde sa nachádza dostatok trebárs vápenca a začnem ťažiť. Zrazu ktosi pribehne a začne po mne kričať že ako si to predstavujem, že tu ťažiť nemôžem pretože tu už ťaží on. Akým právom tu on môže ťažiť a ja nie? Že prišiel skôr? To je tá rovnosť šancí? Sloboda?

  Ak by povedzme neexistovali zásahy štátu ako by vyzeralo školstvo a zdravotníctvo? Ak by bolo školstvo len v súkromnom vlastníctve akú šancu na kvalitné vzdelanie má ten kto nemá peniaze? Má potom rovnakú šancu zapojiť sa do „veľkej hry na výmenu“? Čo ak by jeho prínos (ak by mal vzdelanie) zásadne zmenil kvalitu života celej spoločnosti (aj tvojho)? Nebolo by lepšie dať mu túto šancu?

  Podľa mňa (čo sa týka slobody) je obrovský rozdiel mať právo na vlastníctvo všetkého čo chcem a mať právo na prístup ku všetkému čo potrebujem.
  Totiž ak mám všetko čo chcem (aj to čo nepotrebujem) je veľmi pravdepodobné že na niekoho nezostane ani to čo potrebuje (základné potreby pre kvalitný a dôstojný život).

  Položil som tu veľa otázok na ktoré by som rád dostal odpovede.

 14. @3,14ranha

  „opravdu se nám tak stýská po 30., 40. letech kdy nás netrápila ta byrokratická mašinérie EU? nebo krásném 17. století kdy nás neždímaly centrální banky? (to píšu jako člověk kterému je obé krajně protivné!)“
  No, zrovna 30 a 40 roky neboli z politického hľadiska úplne bezproblémové 😉 Ostatne ako väčšina 20. storočia v európe.

 15. @prometheus

  Áno, v spoločnosti bez nedostatku by bola akákoľvek debata ohľadom kapitalizmu a socializmus alebo niečoho iného zbytočná. Ale my nežijeme v spoločnosti bez nedostatku. My žijeme v spoločnosti s permanentným nedostatkom. Myslím, že máš nesprávne otočenú implikáciu. To nie je tak, že „máme kapitalizmus a z toho vyplýva nedostatok zdrojov“. Je to presne naopak „máme nedostatok zdrojov a preto potrebujeme systém, ktorý bude tieto zdroje využívať čo najefektívnejšie“. A najefektívnejšie tie zdroje využíva kapitalizmus. Kde kapitalizmus je systém, v ktorom platí jedno jediné pravidlo – „nikto nesmie mať legálnu možnosť rozhodovať o cudzom majetku.“

  Zrušením kapitalizmu/socializmu a prechodom k ZMene nenastane odrazu dostatok zdrojov. Nemá ako. Ako si hnutie ZMeny predstavuje tento prechod od nedostatku zdrojov k dostatku (tj. k neobmedzenosti) zdrojov? Kapitalimus predsa tiež smeruje k tomu, že veci, ktoré si kupujeme sú stále lacnejšie a lacnejšie, vieme ich vyrábať stále efektívnejšie. Ale nikdy nedosiahneme stavu, aby boli zadarmo. Aj tie hi-tech technológie musí niekto vynájsť. Nehovoriac o tom, že dnes je hi-tech všade okolo nás, každý z nás má vo vrecku hi-tech mobil, ktorý je niekoľkokrát výkonnejší než počítač ktorý dostal ľudí na mesiac. Ako pomocou hi-tech zariadiš trebárs turistický ruch? Kto bude rozvíjať ten hi-tech, aby bol ešte viac hi-tech? Kto ho bude opravovať? Ja proste nerozumiem, ako to má fungovať.

  Kapitalizmus funguje na báze dobrovoľnej výmeny statkov. Mám dve jablká a ty dve hrušky. Ja chcem hrušku a ty jablko, no tak si ich vymeníme. Nikto z nás nie je ani vykoristený, ani neutrpel újmu. Práve naopak, obaja sme si svoj život zlepšili. OBAJA NARAZ! Zvýšili sme svoj blahobyt. Nie jeden na úkor druhého, ale jeden vďaka druhému! Vďaka slobodnej výmene, vďaka spolupráci. Vďaka tomu, že tu nebol žiadny tretí človek, ktorý by nám tu výmenu zakázal. To je kapitalizmus – obaja sa máme lepšie, OBAJA SME DOSIAHLI ZISK bez toho, aby ktokoľvek utrpel stratu. V kapitalizme môžeš dosahovať zisk takto a len takto – že si s niekým navzájom niečo vymeníš. Ty máš vec A ale netreba ti ju, chceš vec B. No a druhý človek chce A ale má B, ktoré zas nechce. No tak si tie veci prehodíte a obaja ste na tom lepšie. Peniaze (skutočné peniaze, nie doláre, eurá, koruny, a pod – to sú všetko meny, nie peniaze) len umožňujú to, aby si nemusel hľadať človeka, ktorý bude chcieť zrovna to čo máš ty a ty budeš chcieť čo má on. Peniaze chcú všetci, takže ti stačí nájsť jedného prostredníka a môžeš obchodovať s kýmkoľvek na svete.

 16. re taki:
  je nerovnost a „nerovnost“ jedna je způsobena už tím že se narodíte s takovými a takovými vlohami, těm a těm lidem a v tom a tom městě…

  druhá může být způsobena vykořisťováním (od někoho kdo má větší – sílu, moc, vědomosti, kouzlo osobnosti…)

  je velmi zkratovité míchat obojí dohromady (úplné rovnosti dosíci nelze) a nadto tvrdit že smilstvo politiky a peněz lze odstranit odstraněním peněz… nějaké peníze byly vždy od chvíle co vznikla dělba práce a protože nejsme na konci dějin a dělba práce je dnes komplexnější než kdy v historii užitečnost (kvalitních) peněz je též nejvyšší v dějinách (proto tak padáme na hubu – papírové bankovky/dluhovky jsou penězmi snad už jen podle jména)
  i bez ducha doby, bez komunismu, bez FEDu naší nadějí je:
  1. slíbit že já osobně se na tom marasmu budu podílet co nejméně ideálně vůbec, a budu k tomu vychovávat děti(i za cenu že budu v nevýhodě)
  2. vzdělám se, abych pochopil mechanismus krize a selhání dnešních financí (abych mohl podpořit alespoň méně špatnou alternativu, při vší úctě je tady snad někdo kdo má automaticky patent na rozum?)
  3. uvědomím si pokorně že pokud nejde o život jde o prd
  opravdu se nám tak stýská po 30., 40. letech kdy nás netrápila ta byrokratická mašinérie EU? nebo krásném 17. století kdy nás neždímaly centrální banky? (to píšu jako člověk kterému je obé krajně protivné!)

 17. jéje… tady to vře… přitom stačí velmi snadno poukázat že za většinou neduhů lidstva není bída či omezené zdroje (i lidé v nouzi se dokáží chovat slušně – neříkám že je to pravidlo) ale spíše povaha (naši předkové by řekli hříšnost)člověka (která se přes staletí téměř nemění)

  celý zeitgeist stojí a padá se sociálním darwinismem- a ten je cestou do pekel (stačí jako důkaz že „nacistické svině“ velmi rychle převlékly kabát narudo v 48. a rudé si dávaly velkého majzla aby v 89. měly pěkně zvučný svazek klíčů v ruce na náměstí?)
  a proč je cestou do pekel? protože tržní hospodářství je nejméně komplikovaný a nejpřirozenější systém… co je nad to smrdí průserem (tržní hospodářství se nevylučuje,jako jeden z mála systémů, se svobodnou a dobrovolnou charitou či svépomocí)

  vůbec je zábavné myslet si že jsme na konci dějin a že už teď máme maximální blahobyt a tedy už není třeba „soutěžit“, odměňovat (subjektivně) užitečné věci a trestat(subjektivně) škodlivé věci jejich tržním oceněním

  PS: prosím opravdu dodržujte termíny tržní hospodářství(to je prazáklad a přirozený způsob směny), kapitalismus(víceméně ideál, nadstavba tržního hospodářství), a korporativismus (to je ta bažina co v ní teď jsme až po uši)

 18. @Kosik

  No americky FED je napriklad krasnym prikladom toho o com som ti pisal.
  A hadaj kto prisiel za „statom“ s malou pozornostou a poziadavkou na legalizaciu centralnej banky? No predsa tvrdy podnikatelia – kapitalisti.
  Konkretne FED je krasnym prikladom subjektu pohybujucim sa v kompletne volnom trhu, ktory si pre seba rokmi vybudovali. Su tak odstrihnuty od statu, ze ten tam, nieje schopny urobit jeden audit a je perfektnym prikladom toho ako sa takyto subjekt vo volnom trhu sprava a akych zhovadilosti je schopny…

  Kapitalizmus je jednoducho postaveny na nerovnosti a tvorbe zisku jedneho na ukor ineho. Mozes sa tvarit, ze peniaze s nim nijako nesuvisia a ze to iba zle banky robia sarapatu a nedaju dobremu kapitalizmu dychat, ale kazdemu je jasne, ze peniaze a bankovy system su integralnou sucastou kapitalizmu a zaroven su exaktnym obrazom toho ako by kapitalizmus vyzeral ak by bol „volny“ aj v inych sferach spolocnosti (napr. spominanom zdravotnictve ci skolstve)

  P.s. Nikoho do nicoho nenutime a ani nebudeme nutit.

 19. Tak nech sa Kosik darí:-) Jasné, že Ťa čakajú náročné dni, tak držím palce, nech to všetko dobre dopadne. Ja už mám štátnice sa sebou:-)…

 20. prometheus: Jak jsem už psal, bohuzel nemam ted moc casu, pristi tyden mam zaverecné státnice. Pokud tady budete i ke konci pristiho tydne, tak bych to klidne dále rozvedl…

 21. Ty si veru podarený Kosik:-)) Ale oceňujem Tvoju úprimnosť (…“priznám se že jsem Zeitgeist nevidel“…) a súhlasím s Tebou v tom, že tvorba peňazí v bankách je zlegalizovaný podvod, za účasti štátu! (veď som písal! že štát a kapitál sú 2 stránky tej istej mince!)

  Hnutie ZMeny je postavené na spolupráci a hľadaní riešení, ktoré by boli dobré pre jednotlivcov, komunity aj celé ľudstvo. Ba ideme ešte ďalej: Hľadáme riešenia, ktoré by boli dobré aj pre biosféru Zeme. Je pre nás úplne samozrejmým! že takéto riešenia môžu byť postavené LEN na ľudskej slobode, ktorú by som si však neplietol so svojvôľou a nezodpovednosťou nech už majú akúkoľvek podobu.

  Asi si ešte len budeme musieť ujasniť ako používame pojmy lebo vidím, že sme sa tu zasekli na tom ako chápať pojem kapitalizmus. Už som si prečítal, že Tebe sa viac páči pojem korporativizmus…fašistický kapitalizmus…etc.:-)…

  Nazývajme to pre túto chvíľu ako chceme, posuňme sa však o krok ďalej: ČO Ťa vedie k viere a presvedčeniu, podobne ako aj iných obhajcov súkromného vlastníctva, že možnosť tvoriť ekonomický zisk je základom individuálnej slobody? Tak to by ma naozaj zaujímalo…

  Nie, Hnutie ZMeny nemieni vnucovať svoje názory a riešenia násilím. Ak sú životaschopné presadia sa svojou kvalitou. Voči násiliu sa však budeme brániť…

 22. taki: Tvorba penězí z dluhu opět nemá nic společného s kapitalismem. Bankovnictví částečných rezerv, které tyto peníze tvoří považuji za zlegalizovaný podvod, který neustále vytváří nerovnováhy v celé ekonomice, což postupem času vedlo ve všech státech k vytvoření centrální banky, která tento podvod pěkně zastřešila a umožnila mu jeho další fungování. A hádej kdo vždy v historii zlegalizoval částečné bankovnictví. Samozřejmě to byl stát.

  Nemám teď moc času a přiznám se že jsem Zeitgeist neviděl, ale odpovězte mi na totu otázku: Co když nebude někdo s tou vaší vizí souhlasit? Vnutíte mu to násilím?

 23. @Kosik

  Staty nesposobli sucasnu ekonomicku krizu. Za tu je zodpovedny v prvom rade system tvorby penazi z dlhu, v ktorom je institut krachu priamo zakomponovany a bez neho by nemohol fungovat. Tento system by vsak sam o sebe fungoval este asi hodnu chvylu bez nejakych vacsich otrasov, nebyt doslovnej nenazratosti celeho burzoveho aparatu, financnych domov ci hypotekarnych a kreditnych spolocnosti. Prave zlyhanie statu a nim vymozitelnych, avsak lobingom okriplenych, az neexistujucich regulacii urychlilo koroziu financneho sektora ustiacu do kolapsu ktoreho sme svedkami.
  Az tento kolaps odkryl v plnej parade aky hochstapleri vedu jednotlive staty a v akych dlhoch a z toho plynucich financnych problemoch sa tieto nachadzaju.
  Kapitalizmus bez statu, bez akychkolvek regulacii, nazivany aj „skutocny slobodny trh“ by sam seba znicil uz velmi davno a moze dakovat prave statu a skorumpovatelnym zastupcom masy nevolnikov – obyvatelstva, ze este ako tak funguje.
  Vdaka statu a jeho tebou demonizovanemu zdravotnictvu ci skolstvu ma este stale mnoho ludi pristup k relativne malo zivotu nebezpecnej zdravotnej starostlivosti a este stale sa vie absolutna vacsina populacie podpisat. Na rozdiel od krajin, kde je statne skolstvo v definitivnom upadku, ci uz vobec neexistuje.

  Tymto nechcem institut statu ako ho zazivame dnes nijako obhajovat, len chcem zdoraznit, ze kapitalizmus bez statu nemoze existovat. Ak by takato situacia nastala spustila by sa nekonciaca retaz vacsich ci mensich ozbrojenych konfliktov mezdi korporaciami o zdroje. Nakoniec by sa „staty“ utvorili prave okolo tychto korporacii – vznikli by opat klany – kedze len tieto by boli schopne poskytnut ludom to co teraz stat. Bezpecnost, potravu, zdravotnu starostlivost, vzdelanie atd.
  Spolocnost postavena na principe kto z koho, na planete s obmedzenymi zdrojmi je neudrzatelna a smeruje k zahube. Bez ohladu na to ci tu budu staty alebo nie, ci tu budu korporacie alebo nie, ci tu bude ALEBO nebude slobodny trh nic sa zasadne nezmeni, iba ak sa urychli vyvoj udalosti.
  Neduhy nasej spolocnosti sposobuje jednoznacne nedostatok zakladnych, ale aj sekundarnych ludskych potrieb. Nedostatok, ktory nieje ani technologicky a ani materialne vyargumentovatelny. Jedinym jeho poslanim je totiz tvorba zisku. Navyse vyjadreneho v peniazoch, ktore nemaju absolutne ziadnu suvstaznost k niecomu hmatatelnemu, nemaju akykolvek vplyv na to co je mozne alebo vykonatelne.
  Boli casy kedy tento system bol naozaj motorom pokroku, povedzme 50 – 70 rokov spat, no dnes je uz davno za zenitom a uz dlho nedokaze efektivne podporovat nasu civilizaciu. Skor naopak. Pokrok zraza na kolena a obrovske mnozstvo ludi odsudzuje k zivotnym podmienkam, ktore su pre teba ci pre mna nepredstavitelne. No nemaj obavu, o nic nebudes ukrateny. Ak sa totiz nespamatame vcas, vsetci si toho uzijeme do sytosti. Ludia ako ty alebo ja v prvom rade…..

  Preto hnutie Zeitgeist

 24. Začal si nejako zostra:-)…Zrejme si expert na dejiny, spoločnosť a ekonomiku:-)

  Neboj, Kosik, viem, čo kritizujem:-) Neviem však či je to ( sorry, že to vyznie osobne) jasné Tebe? Z ktorej učebnice a od ktorého známeho autora si prebral názor, že kapitál (voľný trh) a kapitalistický štát sú dve rôzne veci?:-) Veď to vôbec nezodpovedá skutočnosti! Profesorským pohľadom, ktoré sú súčasťou vedomostnej kultúry kapitálu áno. Nie je ťažké pochopiť prečo. Ich nositelia sú súčasťou štruktúry, ktorá ich platí. Veľmi dobre si ešte pamätám na socialistických teoretikov, politikov a ekonómov, ktorí robili presne to isté:-) Na Slovensku zvykneme hovoriť: Koho chlieb ješ toho pesničku spievaš:-)Takže asi tak…

  Štát zvaľuje zodpovednosť za problémy na kapitál, kapitál zas na štát. Jedni hovoria o štátnej regulácii trhu (aby nedochádzalo k extrémom vedúcim ku krízam), druhí o absolútnej slobode trhu, ktorí sa vraj zreguluje sám. Čomu dávaš prednosť Ty? Ja som svoj jasný postoj vyjadril:

  Čas kapitálu ako aj čas štátneho intervencionizmu končí! Potrebujeme úplne inú spoločnosť…ekonomiku, politiku, kultúru. V Hnutí ZMeny ju v skratke nazývame RBE (resource-based economy) civilizáciou.

  Poznáš anglický termín „to be inside the box“? Máš ešte aj inú možnosť: to be outside the box:-) Využiješ ju? Ja som ju už využil:-)

  Ja celkom jasne rozlišujem medzi štátnym intervencionizmom a liberálnym trhom, neboj, nemám to popletené. Lenže na rozdiel od Teba nevidím iba rozdiely (pravdaže existujú!) ale aj to, čo majú spoločné: reprezentujú jednostranné záujmy svojich nositeľov kde si každý presadzuje svoje bez ohľadu na prírodno-spoločenský celok a kde existencia jedného (kapitalistického trhu) závisí od existencie druhého (kapitalistického štátu). Snáď tu nechceš tvrdiť, že to tak nie je?:-)

  Nezužujem tak ako Ty kapitalizmus iba na súkromné vlastníctvo a voľný trh. Kapitalizmus je pre mňa celý spoločenský systém, ktorý má svoju ekonomiku zisku, politiku, kultúrne, legislatívne aj sociálne vzťahy. Jedno podmieňuje druhé, je to jeden celý reprodukčný cyklus. Takže, prosím, ujasni si či v rozlišovaní kapitálu (voľného trhu) a štátneho intervencionizmu je celá pravda o kapitalizme a jeho monetárnom systéme:-)…a či v dobrom úmysle, nechtiac nezavádzaš seba aj svojich čitateľov…

  (…asi tu budem musieť zverejniť celý rozsah titulov moderných ale nemarxistických ekonómov, ktorí už uvažujú „out of the box“ aby si čitatelia mohli urobiť svoj vlastný názor bez ohľadu na mňa alebo na Teba Kosik:-)…

 25. prometheus: prosím, ujasni si, co vlastně kritizuješ. Stále používáš slovo „kapitalismus“, ale poté ho viníš za současné finanční krize, za zisky velkých bank atd.

  Papírové peníze, centrální banky, které manipulují z úrokovou mírou, cla, dotace, lobbing zájmových skupin, státní školství a zdravotnictví – to vše jsou věci, které způsobují současné problémy a za kterými stojí zejména existence státu. S kapitalismem nemají opravdu nic společného.

  Takže prosím o rozlišování kapitalismu a současného intervencionismu, mezi kterými je zásadní rozdíl…

 26. Ahoj gorfy:-)

  dá sa vôbec otázka slobody a neslobody, v parazitických spoločnostiach, ktorou je podľa mňa aj kapitalizmus, v stručnosti vysvetliť? Nie, nedá. Nechcem však pôsobiť ako ignorant a preto na Tvoju otázku hoc v krátkosti odpoviem. Kompletná odpoveď by bola na dlhú debatu, čo zrejme prekračuje možnosti tohto blogu.

  Všetky doterajšie spoločnosti vrátane súčasného kapitalizmu boli a sú ekonomicky založené na nedostatku životných zdrojov. Čo to znamená? Obrazne povedané to, že chleba bolo vždy menej ako bol počet hladujúcich. Tam kde sú zdroje menšie ako ľudské potreby, pokiaľ chceš prežiť, máš len jednu možnosť: bojovať o svoj kus z koláča. Jedno je ale isté: na niekoho, celkom zaručene! žiaden koláč nezostane a ten sa dostane do existenčných problémov. Je to ako v tej hre so stoličkami: Keď je o stoličku menej ako je počet hráčov s istotou rovnej jednej niektorý v každom jednom kole hry vypadne. Dnešná ekonomická hra je práve takáto: zvýhodňuje bohatých/bohatších a znevýhodňuje chudobných/chudobnejších. Aj na Titanicu prežilo oveľa viac solventnejších, čo je doložený fakt. Titanic sám bol zviditeľneným prejavom sociálnej nerovnosti ľudí a vyjadroval spoločnosť tej doby v malom.

  Položím Ti otázku: predstav si situáciu v ktorej by bol dostatok ekologicky obnoviteľných životných zdrojov pre všetkých ľudí planéty. Bol by možný kapitalistický zisk?

  Skôr ako odpovieš áno alebo nie porozmýšľaj. Zisk je možný len tam kde je nedostatok. Tam kde je dostatok zisk nie je možný. Ako chceš predať čokoľvek so ziskom človeku, ktorý má všetkého dostatok?

  Kapitalizmus je efektívny systém akumulácie bohatstva ale len z pohľadu kapitalistov. Z pohľadu ľudstva a prírody ako CELKU však ide o pyramídovú hru. Poznáš základný princíp pyramídových hier gorfy? Smerom nahor plynú zisky, smerom nadol straty. Také sú pravidlá hry. Kapitalizmus zo svojej samotnej PODSTATY nemôže mať záujem na produkcii dostatku životných zdrojov pre všetkých, pretože by tým stratil ekonomický dôvod svojej existencie! Je tento základný fakt zrozumiteľný?

  Kapitalizmus je založený na inštitúte súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo je vlastníctvo, ktoré umožňuje produkovať zisk. Zisk je jeho ekonomickou podstatou. Čo je to zisk? Hm? O tom by sa dalo dlho diskutovať. Navrhnem iný prístup ako sa priblížiť k jeho pochopeniu: Ak sú naše aktivity motivované ziskom aké sú dôsledky pre ľudstvo a prírodu ako CELOK? Niet pochýb, že niektorí získajú, možno aj veľmi veľa. Čo však ostatní? Tí, čo vlastnia kapitál, najmä najmocnejší hráči na svetovom trhu (banky, transnacionálne korporácie…) majú dostatok ekonomických prostriedkov aby krok po kroku zaviedli také ekonomické, politické, legislatívne pravidlá hry, ktoré ich zvýhodňujú. Takáto stratégia je plne v súlade s ich bojom o prežitie na ktorom je založený kapitalizmus. V takýchto podmienkach, čo znamená sloboda? Sloboda pre koho? Kto určuje pravidlá hry?

  Kto má zdroje ten si aj diktuje podmienky. Súkromné vlastníctvo je vlastníctvom zdrojov prostredníctvom zisku a zisk je založený na dostatku pre jedných a PRÁVE PRETO na nedostatku pre druhých. Zdá sa Ti, že preháňam? Tak potom sa bližšie oboznám s tým ako fungujú trebárs svetové banky, kde sa berie úrok a inflácia…zadĺženosť…aké sú skutočné príčiny súčasnej finančnej krízy.

  Teraz sa dostanem k meritu veci, k ekonomickej slobode a neslobode. Sloboda sa častokrát, aj v tejto diskusii ZAMIEŇA za MOŽNOSŤ VOĽBY. Keď mám možnosť voľby znamená to automaticky, že moja voľba je slobodná? Lebo takto uvažuje ten, čo napísal príspevok „Kapitalismus a Zeitgeist“: Preňho jedno a druhé je to isté. Tým, že nerozlišuje zavádza svojich čitateľov.

  Podľa Hnutia ZMeny na Slovensku (ekonomická) sloboda je možná len tam kde:

  1) Je dostatok životných zdrojov pre všetkých a nielen pre niektorých

  2) Kde sa rozhoduje kompetentne, t.j. na základe vedeckých a odborných prístupov rešpektujúcich dynamickú rovnováhu prírodno-spoločenského CELKU

  3) Kde vládne duch spolupráce, ktorí nepozná víťazov ani porazených (tzv. win-win stratégie)

  4) Kde tvorivá sebarealizácia človeka, v súlade s jeho nadaním je najvyššou hodnotou.

  Nikto v Zeitgeist na Slovensku nepopiera, že kapitalizmus zohral svoju historicky dôležitú úlohu. Nikto nepopiera, že v epoche nedostatku zdrojov boli peniaze a zisk nevyhnutným motorom pokroku. Je však tomu aj dnes? Nemáme lepšie riešenia? Hnutie ZMeny má jasnú odpoveď:

  Lepšie riešenia, lepšie pre ľudstvo a prírodu ako celok, nielen pre elity, v čase vedy a vysokých hi-tech už existujú! Tieto riešenia, ktoré ponúka Hnutie ZMeny sú založené na poznaní, že trvalo-udržateľnú civilizáciu je možné vytvoriť len na dostatku ekologicky obnoviteľných zdrojov pre všetkých a tvorivej spolupráci jednotlivcov a svetových skupín.

  Kapitalizmus ako ekonomický a systém, ktorý je založený na všeobecnom nedostatku a boji „kto z koho“ je v súčasnosti hlavnou brzdou a príčinou, prečo svet prestáva fungovať. Prvým viditeľným príznakom, že niečo nie je v poriadku, sú vleklé, chronické krízy…

 27. Sorry Devian, ak tento záver vašej úvahy:
  „To je jako kdyby někdo přišel a řekl vám: „Sorry, chlapče, chtěl jsi sice celý život studovat práva, ale kolektivní zájem říká, že potřebujeme dlaždiče, tak půjdeš na dlaždičinu. Jo, víme, že ti práva jdou, čteš, zajímáš se, ale ty nemáš zájem, ty nežiješ svůj život. Kolektiv potřebuje, aby jsi dláždil. Nemůžete odmítnout. Vy nežijete svůj život.“
  reprezentuje záver, ku ktorému ste sa dopracovali cez porovnávanie kapitalizmu a zeitgeistmovement (v skratke TZM), potom treba povedať, pre neskreslené chápanie tohto novovznikajúceho myšlienkového prúdu by si to žiadalo viac, než len pozrieť si jeden z propagovaných filmov. Hnutie TZM Slovensko sa dostáva ďalej: pozýva ľudí k hľadaniu riešení, ktoré zlepšia ich individuálny život, zároveň prinesú zlepšenie kvality života aj ľuďom okolo, pričom budú v súlade s trvalo udržateľným životom. Konanie, ktoré nebude na úkor iných, ani na úkor prírody či planéty. Priznávam, nie je to jednoduchá výzva, ale stojí za to.

 28. @prometheus: „Kapitalizmus je podľa mojej mienky ekonomický a spoločenský systém v ktorom je sloboda jedných založená na neslobode druhých“

  To by som poprosil viac vysvetliť.

 29. „Kapitalismus a Zeitgeist“…Hm…Čo sa dá na takýto príspevok v krátkosti povedať?

  Jednak to, že jeho autor vyjadruje svoj osobný pohľad na vec. To máme pravdaže každý, vrátane mňa.

  Horšie však je, že píše o veciach ktorým nerozumie ale píše to takým spôsobom ako keby rozumel. Tých, čo v téme nie sú doma možno presvedčí. Tým, ktorí chcú vedieť viac doporučujem: http://www.zeitgeistmovement.sk

  Kapitalizmus je podľa mojej mienky ekonomický a spoločenský systém v ktorom je sloboda jedných založená na neslobode druhých. Situácia je ešte horšia: Kapitalizmus je parazitický systém (aj smerom k biosfére), ktorý spoľahlivo zničí sám seba a tým môže zničiť aj nás. Otázka je či mu to dovolíme?…

  Zeitgeistmovement Slovensko neponúka ani „ľavé“ ani „pravé“ riešenia. Ponúka riešenia, ktoré sú v záujme každého a všetkých, v súlade s nosnou kapacitou Zeme. Prídite k nám podiskutovať, možno sa dozviete pre seba niečo zaujímavé…

 30. Děkuji mockrát. Sice nejsem přesvědčen, že naše debata by byla zas až tak zásadní aby si zasloužila vlastní článek, ale i tak je to pro mne pocta.

 31. @B.C.L.:
  Pokud hledáte náhradu za kapitalismus, musíte dojít k něčemu, co jde proti vlastnickým právům člověka. Tedy k něčemu, co je přímým atakem na lidský život a lidskou svobodu. A nemá-li člověk svobodu, nemůže se rozvíjet, protože nemůže (o sobě) rozhodovat.

  Hledání umělého řádu pro „všeholid“ je vždy diktát, pokud narušuje vlastnická práva lidí. Stejně jako dnes. Stejně jako jakákoliv forma socialismu.

  Nechat lidi být a nechat je se rozvíjet, nechat je rozhodovat a nechat je svobodnými znamená nechat jim právo vlastnit a nechat je volně směňovat – nechat lidem kapitalismus.
  B.C.L. – doporučuji v naší diskusi pokračovat zde: http://devian.cz/2011/moje-vize-je-svoboda-a-vase/

 32. @Kosik : máte samozřejmě pravdu. Použití slova kapitalizmus jsem se měl vyhnout. Trochu jsem se nechal unést původním textem a pro zjednodušení jsem toto slovo prostě nevhodně použil. Mnohem raději v současné době i já používám označení korporativismus. I když i toto označení asi není zcela správné.

  @Lukáš Kubec: Možná máte pravdu, že tak trochu hledám světový řád. Ovšem nehledám něco, co by lidem říkalo, jak mají či nemají žít. Hledám něco, co by lidem umožnilo žít „svobodně“ a plně rozvíjet jejich osobní potenciál. V podstatě něco podobného co jste se snažil ve vašem komentáři nastínit, ale ve vztahu k původní myšlence kapitalismu přeci jen vzdálenější. Problém je ovšem v tom slovu „svobodně“. Jeho chápání je u tolika lidí tak rozličné a přesto vyjadřuje podstatě podobnou touhu. Je ale také možné že slovo „svoboda“ je pro nás stále jen jakýmsi předobrazem. Jeho pravou podstatu stále ještě neznáme.

  Myslím že takové hledání není nikdy zbytečné. I kdyby se nikdy nedobralo konce, již samo hledání člověku otevírá nové možnosti, o kterých se mu původně ani nezdálo. To samo o osobě „osvobozuje“.

 33. @B.C.L.:
  „Člověk v současném světě (nejen tedy u nás) není schopen „žít svůj život“. Ovlivnění současným systémem hodnot, začleněním v sociálních strukturách a geopolitické aspekty žití zcela zásadně mění životy lidí, aniž by si jejich dopad přímo uvědomovali. Jinak řečeno: většina lidí nezná potenciál svého života, protože neměla možnost jej díky těmto vlivům ani poznat. Systém „moderního kapitalizmu“ dopad těchto negativních aspektů na vybrané vrstvy společnosti ještě více prohlubuje.“

  Máte pravdu. V zestátněném školství neexistuje inovace ve výuce a požadovaná diverzita oborů. Lidé jsou nuceni věřit jediným „pravdám“ státu, protože propagátoři „okrajových“ myšlenek mají buď zakázanou činnost, nebo se nedostanou do médií (každý stát má svoji RRTV). Umělá státní manipulace se základními mezilidskými informacemi (cenami) skrze úrokovou míru nás dělá nevědomými a nutí nás k činnostem, které bychom jinak nedělali. Zcela s vámi souhlasím, až na to, že tohle není kapitalismus. Žijeme v korporativismu, který byl jedním ze „složek“ fašismu. Jistá forma socialismu.

  „Věřím, že současný kapitalizmus je nutné změnit nebo vyvinout v další formu společenství. Bohužel v současné době netuším v jakou.“

  Vaše hledání je marné. Nemůžeme hledat „světový řád“, který by měl být. Chováme se pak jak centrální plánovač, absolutní vládce lidí, který jim říká, jak by měli žít. Jestli v soběstačných komunách, globálním „státě“, světě bez vlastnictví etc. – je to stále to samé. Diktát.

  Avšak i já mám jistou vizi budoucnosti, které bych chtěl dosáhnout. Jelikož nikdo nevíme, jaký „svět“ by vyhovoval všem lidem, nechme lidi, ať si svůj svět utvoří. Zbavme se agrese (dnes monopolizované ve státě) a dejme si právo se bránit vůči agresi cizí. Nechme lidi rozhodovat o svém životě a o plodech jejich žití (o jejich majetku) tak, jak nejlépe uznají za vhodné. Dejme lidem svobodu vytvořit si vlastní lepší budoucnost.

  A ano, to je moje vize. Mojí vizí je svoboda, jaká je ta vaše?

  Pokud je mojí vizí svoboda, bylo by nanejvýš pomýlené konstruovat lepší světy. Nikdo přeci nevíme, jak se kdo bude chovat zítra, natož abychom říkali, jak se lidé budou chovat v daleké „lepší budoucnosti“.

  Můžeme tak říkat pouze v momentě, kdy lidem jejich chování budeme chtít nařídit. Ale to již není svoboda, to již není moje vize.

  Mé vizi se mnohdy říká kapitalismus. Často se zaměňuje s dnešním korporátním socialismem a intervencionismem. Já ji říkám zcela jednoduše: svoboda.

 34. to BCL: „Věřím, že současný kapitalizmus je nutné změnit nebo vyvinout v další formu společenství.“

  Současný systém není kapitalismus… Lepší označení by bylo např. intervencionismus, korporativismus, částečný socilismus, korporátní fašismus, možná silně narušený kapitalismus…

  Je potřeba se vrátit k pravému kapitalismu, což je jediný přirozený systém, který vzniká a funguje samovolně bez nějakého osvíceného centrálního plánovače, který se snaží násilně přetvořit společnost podle své vize…

 35. Nesouhlasím s tím co jste tu napsal a jsem přesvědčen, že se mýlíte již v samé podstatě věci. Člověk v současném světě (nejen tedy u nás) není schopen „žít svůj život“. Ovlivnění současným systémem hodnot, začleněním v sociálních strukturách a geopolitické aspekty žití zcela zásadně mění životy lidí, aniž by si jejich dopad přímo uvědomovali. Jinak řečeno: většina lidí nezná potenciál svého života, protože neměla možnost jej díky těmto vlivům ani poznat. Systém „moderního kapitalizmu“ dopad těchto negativních aspektů na vybrané vrstvy společnosti ještě více prohlubuje.

  Na druhou stranu přiznávám, že prozatím neznám žádný systém, který by tento problém dokázal dokonale vyřešit. Pravdou také zůstává, že základní principy kapitalizmu obsahují některé prvky, které nejsou zcela zavrženíhodné. Ovšem jejich současná aplikace, která směřuje převážně k zisku, nikoli k potřebám jedinců, je krokem výrazně mimo tendence, jimiž by se mělo dle mého názoru společenství lidí ubírat.

  Věřím, že současný kapitalizmus je nutné změnit nebo vyvinout v další formu společenství. Bohužel v současné době netuším v jakou. Neznám tedy odpovědi a proto se snažím pokračovat ve svém studiu a v hledání pokračuji.

  Jak jste již asi pochopil, nejsem ani vyznavačem Zeitgeistu. Přesto věřím že i toto hnutí má svůj pozitivní potenciál. Jeho přínos vidím především v potenciálu otvírání očí jiným možnostem. Lidé potřebují vědět, že existují byť jen potenciálně i jiné možnosti. To je činí svobodnější a uvědomělejší. Zeitgeist však také úplné řešení nenabízí a v jistých mezích by mohl být i krokem zpátky.

 36. Myslim si, ze je velmi dolezite samostatne mysliet, takze gratulujem autorovi clanku k samostatnemu mysleniu, ale treba davat pozor na „hypnotizovanie“ – to znamena, neprekrucat urcite veci a nevsugerovat cloveku, ze len 1 nazor je nemenny a spravny…
  v tomto pripade kapitalizmus, kedze take nazvy ako „volny trh“ su dost zavadzajuce, pretoze keby sme to doviedli dalej, tak mozeme vidiet, ze ten trh ani nahodou nie je taky „volny“ a neregulovany, ako sa to prezentuje…
  Kazdy system ma svoje prednosti a nedostatky a kapitalizmus nie je ziadnou vynimkou…
  Ludstvo speje na ceste k dokonalosti (aspon by malo spiet) a dokonalost pre mna znamena – slobodu, nezavislost, bratstvo, solidaritu, atd. Pokial nebudu stritkne naplnene tieto kriteria, este vzdy budeme mat co robit…

 37. Tak isto, ako vo feudalnej spolocnosti si ludia nevedeli predstavit, ze by mohlo existovat nieco lepsie ako feudalizmus, to iste plati aj pre kapitalizmus. Vzdy budu dalsie a dalsie systemy, cez ktore sa bude vyvijat ludstvo.
  Vzdy v danom systeme uz existuju naznaky noveho systemu a dokonca existuju aj myslitelia, ktori su schopni dopredu pracovat na este novsich systemoch…
  Toto plati aj pre Zeitgeist, akurat, ze to nie je dotiahnute do celistveho obrazu a v skutocnosti je z toho vybraty len kusok, co nestaci na utvorenie celistveho obrazu…
  Dalsou dolezitou podmienkou je aj vyvoj vedomia spolocenstva. Bez dosiahnutia kritickeho mnozstva ludi neexistuje prechod do noveho systemu, pretoze, ako sa hovori, este na to nedozrel cas. Vo vacsine pripadov sa to ani nedeje mierovou cestou, ale skor nasilnymi cestami. Stava sa to najma vtedy, ked spolocenstvo prichadza ku kritickej hranici, ale este nie je ochotne „si to verejne priznat“. V tom pripade prichadza cas pre nasilne diania, akymi su vojny, katastrofy a az potom su ludia ochotni zmenit svoje „zabednene“ nazory aj masovo…

 38. @duskyadusky Osobne som sa teme zeitgeistu a venus venoval viac. A takisto mi to nepride ako vychodisko. Resp. je to diktovane vychodisko. Takze ak chcete ist pod dalsi diktat nech sa paci, ale ja nie.

 39. S těma lidma okolo Venus project a Zeitgeistu debatoval Stefan Molyneux

  http://www.youtube.com/watch?v=Pg5K07c72Tw
  + tam jsou asi tři další „response“ videa a jeden rozhovor.

  Každopádně veškerý Venus Project plány končej na neexistenci cen a „dispersed knowledge“.

 40. @Anna Christa: narážíte na tu část o majetku a minulém žití? Ale to přeci není pravda. O hodnotě nám to neříká nic, to bychom za „výplod“ pracovní teorie hodnoty mohly brát i třeba Hayekův trojúhelník.

 41. chapem ze autor to myslel uprimne, ale povzbudzujem ho k dalsiemu studiu, pretoze v texte sa ukryvaju omyly ako napr. labor theory of value a pod.

 42. Lukáš Kubec
  „Nějaké argumenty napsány již jsou. Nyní jen rozesílat odkazy a šířit dále!“

  S tým je podľa mňa problém – tie argumenty sú napísané štýlom, ktoré pochopí logicky uvažujúci človek, ktorý ešte nemá vyvinutý odpor ku kapitalizmu, ktorý neverí všetkému, čo vidí v tv nova. Z mojej skúsenosti mi vyplýva, že na ľudí by trebalo ísť s niečím ľahko uchopiteľným, niečím, kde štát brutálne zlyháva, tj. kde je v extrémnom protiklade s tým, čo chce dosiahnúť. Napr. mnoho ľudí, ktorých poznám o nejakú slobodu vôbec nestoja a trebárs pri zmienke o voľnom predaji návykových látok totálne vypínajú racio a zablokujú sa.

  Ja som zatiaľ nenašiel úplne vhodný spôsob, kažopádne treba na to ísť veľmi jemne a skôr im klásť otázky ohľadom ich viery v štátny systém a porovnávať ich potom s realitou.

 43. @Duskydadusky: obecně mne Zeitgeist moc nebere a nemám o něm jako takovém přehled. Jen reaguji na to, že mnoho fandů Zeitgeistu si cíle „Zeitgeist“ a „zrušení kapitalismu“ spojuje v jedno. Což logicky a jasně vede k závěrům v článku. Nekritizuji Zeitgeist samotný (to bych si o něm zjistil více), ale jeho „anitkapitalisticky“ zaměřené podporovatele.

  A de facto kritizuji všechny antikapitalisty. 🙂

 44. to Choronzon: „Ikdyž nevím z kolika % Zeitgeist fanoušků se nakonec stanou libertariáni.“ – To by mě taky zajímalo. :).
  Zatim jsem žádný Zeitgeist neviděl, takže němůžu soudit, ale co jsem tak slyšel, tak tam relativně dobře kritizujou současnou situaci, ale nabízejí mizerné řešení, je to tak?

 45. Já jsem vlastně začínal s 11 zářím a konspiracemi a Zeitgeistem. Ale protože mi nestačilo jen čumět na filmy a opakovat mantry a začal jsem číst, tak jsem se dostal k Rakouské škole a liberalismu. Teď vzpomínám na Zeitgeist s jistou nostalgií.

  Každopádně… Zeitgeist může fungovat jako otvírač očí. Ale člověk se na něm nesmí zaseknout. Mě ten film nakopl. A ikdyž jsem jsem už vpodstatě odvrhl všechno to co tam bylo servírováno (nebo k tomu mám výhrady), tak mne to katapultovalo k zájmu o okolní svět a čtení.

  Takže to funguje.

  Ikdyž nevím z kolika % Zeitgeist fanoušků se nakonec stanou libertariáni. 😀

 46. Po precitani clanku som dospel k nazoru ze autor si pravdepodobne pozrel film Zeitgeist Moving Forward a to je asi vsetko co o tom vie. To co v clanku kritizuje nema s hnutim Zeitgeist nic spolocne. Ide skor o kritiku projektu Venus pana Fresca ale aj tu velmi citit ze autor nema v danej teme vobec jasno.

 47. Myslím, že väčšina ľudí, ktorí čítajú tento server tomuto všetkému rozumie. Mali by sme sa posunúť o krok ďalej a začať sa zaoberať tým, ako obyčajným ľuďom ukázať, že štátne zásahy sú zlo.

Komentáře jsou vypnuty.