Osudová domýšlivost sčítání lidu

Sčítání lidu je klasickou ukázkou osudové domýšlivosti. Prý Sčítání potřebujeme, aby stát stavěl byty, dával důchody, provozoval školky. Ale má toto stát vůbec dělat? Jaké jsou toho důsledky?

Spoutaný vězeň v jihosúdánské Džubě. (únor 2004)  foto: www.jiribenak.estranky.cz
Spoutaný vězeň v jihosúdánské Džubě. (únor 2004) foto: www.jiribenak.estranky.cz

Sčítání lidu potřebují demografové, sociologové, statistici, politici. Ti jej potřebují, aby plánovali propopulační či protipolační politiku, stavěli či bourali školky, školy a nemocnice, vytvářeli či rušili nové dotace na podporu menšin a místních kultur, plánování nastavení věku do důchodu ba dokonce pro reformu důchodů samotnou. Ona důchodová reforma zas bude vypadat tak, že politik na základě nějakých dat (například ze sčítání lidu) nastaví nějaké obecné parametry (například 3 % povinného spoření), protože to je dobré pro velkou část lidí.

To vše je však typickou ukázkou osudové domýšlivosti nejen politiků, ale velké skupiny statistiků, demografů, sociologů a dalších, kteří vidí Sčítání lidu jako potřebné. Povyšují se nade všechny za peníze všech v nezměrné pýše svého poznání a svých vědomostí a tvrdí, že oni znají a vědí lépe, co je pro ostatní dobré.

Roztříštěné znalosti

Základním kamenem absurdnosti Sčítání jsou roztříštěné znalosti. Proč prý potřebujeme sčítání lidu?

Obce prý potřebují znát data ze sčítání, aby mohli plánovat bytovou politiku, školskou politiku a další. Demografové zase na demografická zkoumání a tak dále.

Každý jedinec má své specifické znalosti, preference. Mnohé z těchto preferencí a znalostí nelze ani verbálně přenést, jsou třeba jen v naší mysli. Tyto znalosti a preference se mění každým okamžikem, jsou platné jen ve svém čase a specifickém místě.

Současná společnost je tvořena ohromnou skupinou lidí. Každý člověk má zvlášť své specifické znalosti, má zvlášť své specifické preference. Jedinec své preference a znalosti nemusí předem znát – může je znát až v okamžiku, kdy své znalosti či preference projevuje. Každým momentem se všechny tyto znalosti a preference mění. Jde o nekonečné množství nekonečně probíhajících procesů.

Jinak řečeno, současná společnost funguje natolik složitě, že ji jako celek nejde poznat. Nejde shromáždit všechny znalosti a preference a i kdyby se to podařilo, bude souhrn již ve chvíli shromážděn neplatný. A přesně to dělá Sčítání lidu.

Všechna data, která ČSÚ díky Sčítání získá jsou tak data ex post: jsou to data, která platila do momentu Sčítání, nikoliv od momentu Sčítání. Jsou to agregáty, která již neplatí, a to jednoduše proto, že plyne čas a čas vše mění.

Dělat na základě údajů ze Sčítání bytovou politiku či stavět školku je asi to samé, jako řídit automobil koukáním výhradně do zpětného zrcátka. Sčítání lidu je potřebné přesně na to samé plánování, jaké za minulého režimu selhalo.

Pokud je současná společnost natolik složitá, jediná možnost, jak ji řídit, je ji zjednodušit, udělat ji primitivní. Například takovou, jaká byla někdy v době kamenné či dříve. Současná společnost nemůže být ve své složitosti řízena centrálním plánem. Platí to jak o rohlících, zmrzlině, automobilech, tak i o bytech, školách, vzdělání a důchodech. Jediné, čeho dosáhneme uplatňováním centrálního plánu je to, že společnost (skupina jedinců) zjednoduší, aby se plánu přizpůsobila. Současnost totiž není tvořena normami, které platí nyní, ale normami, které platili v minulosti.

Pokud lidé v kuponové privatizaci svěří své kupony malé skupině lidí, protože si „sami nevědí rady“, je to důsledek předchozí přeregulovanosti (centrálně řízené ekonomiky), nikoliv současné „neregulovanosti“.

Jak se tedy společnost řídí? Jak je vůbec možné, že natolik složitá struktura vůbec nějak funguje? Odpověď je jasná, odpovědí je trh.

Radši trh, než plán

Trh je prostředí dobrovolné spolupráce – jedinci na něm směňují dobrovolně to, co mají a čemu přisuzují nižší hodnotu za to, co chtějí a čemu přisuzují větší hodnotu. Výsledkem oné spolupráce jsou statky a služby, které poptáváme. Trh je tak zároveň prostředím, ve kterém jsou koordinovány ony individuální znalosti a preference do struktur, které vytváří statky a služby. Jinak řečeno, nikdo sám o sobě neví, jak vyrobit tužku. Nikdo nezná celý postup její výroby – jak vytěžit dřevo, jak na těžbu dřeva vyrobit pilu, jak vyrobit automobil či loď na přepravu dřeva, jak postavit továrnu… není na světě jeden člověk, který by znal celý postup potřebný pro výrobu tužky. Jsou však lidé, kteří umí vyrobit pilu. Lidé, kteří umí vytvořit  konstrukci budovy, lidé, kteří umí budovu postavit. Lidé, kteří umí navrhnout automobil… a tak dále.

Ten, kdo tento trh řídí, je spotřebitel. Ten, kdo si chce koupit tužku de facto říká, jak má být využité neuvěřitelné kvantum zdrojů. Je to právě a jen on, kdo primárně rozhoduje a to  právě na základě oněch preferencí a individuálních znalostí.

Trh je tak přirozeně koordinován i v čase. Je jedno, jaký časový horizont zvolíme, trh je schopen se v něm koordinovat na uspokojení specifických lidských potřeb.  Je  tedy samozřejmě schopen vytvořit dostatek míst ve školách a školkách, podle toho, kolik bude či nebude dětí a nepotřebuje na to žádné sčítání. Stejně tak to platí pro nemocnice, důchody či třeba rohlíky. Není v tom žádný rozdíl.

Pokud se na trhu objevují chyba, je to vždy primárně důsledek státního zásahu. Stát je jediný, kdo může v systému dobrovolné spolupráce užít moc, donucení. Je tak prostředkem osudové domýšlivosti.

Osudová domýšlivost

V čem tkví pýcha všech těch vědců a zastánců Sčítání? Tvrdí, že oni mají právo na to vzít mé peníze, za ně zafinancovat svoji potřebu a ještě mne násilím (které je také financováno i z mých peněz) nutit do uspokojování jejich potřeb. Dělají si ze mne děvku. Mimochodem, z vás také. Vítejte v klubu.

Jinak řečeno, dělají si z nás otroky, kteří jim musíme platit za to, abychom jim nemuseli „dělat dobře“.

Své znalosti a potřeby, svoji práci považují za natolik povýšenou nad všechny ostatní, že si myslí, že mohou užít násilí, aby nás vnutili do jejich vlastního experimentu. Myslí si, že oni vědí lépe, než my, co sami chceme. Že vědí lépe, než my, co budeme chtít. Považují nás za naprosté idioty, kteří by bez jejich práce, bez statistiky, nevěděli, co dělat pro svůj důchod, co dělat se svými dětmi a jak je vychovávat, myslí si, že nevíme, kterou kulturu chceme či nechceme. Považují nás za malé děti, kdy oni jsou rodiče, kdy jen a pouze oni svým „vědeckým přístupem“ nám dokáží lépe, než my sami, naplánovat život.

Dělají z nás přesně ty primitivní, jednoduché hlupáky. Musí, jinak by nemohli plánovat. Zjednodušení společnosti jako celku je přímým důsledkem plánování. Sčítání lidu je tak jedním ze zhoubných nástrojů hloupnutí. Zbavme se ho.

71 comments

 1. Lidi, ty peníze by se státu opravdu neměli nechat…!

  Kalousek je takovej darebák, že příště klidně, napíše zákon jen proto aby naplnil státní kasu.
  Rozhodně dám městu, pokud bude nějakou pokutu vybírat najevo co si o něm myslím.

  Do kdy mi mohou pokutu poslat? Hodlám odcestovat, hledám totiž lepší místo k životu, mimo Česko.

  Nechám si od města (obce s rozšířenou působností) potvrdit bezdlužnost vůči městu a na čas zase tradá. Nerad bych aby v době mojí nepřítomnosti přišla výzva k zaplacení pokuty a následně exekutor který mi zabaví mnohonásobek pokuty nebo rovnou vše, jak je v Česku zvykem.

 2. Jsem připraven pokutu zaplatit. Nechám si ale vystavit potvrzení co za pokutu platím, nejlépe s dovětkem že pokutu platím i přes moje upozornění že právo nesečíst se (rozumějte: chránit své soukromí – čl.7, a svoji důstojnost – čl.10, svobodně vyjadřovat své názory -čl.17. On stát porušuje tak nějak celou tuto listinu.) mi zaručuje listina základních práv a svobod.

  Zvážil bych následnou žalobu. Ale jednak nevěřím právnímu systému ČR, jednak nevím zda mi vynaložená energie za to bude stát.

  Proto celkem netrpělivě čekám, kdy nějaká právnická kancelář vyzve pokutované občany, že je zastoupí při hromadné žalobě. Stále se nikdo nehlásí!

 3. Mé řešení je dopis ČSÚ (s dodacím lístkem):

  Oznamuji vám tímto, že se z důvodu své víry a hlubokého přesvědčení nezúčastním sčítání lidu 2011.
  Věřím, že všechny potřebné údaje dohledáte na příslušných úřadech a že se mé odmítnutí neprojeví na výsledcích.
  S pozdravem M.C.

 4. nechápu o čem to tu neustále mluvíte, školky si můžou města stavět podle vlastních statistik – porodnost, změna trvalého pobytu apod. Jenže spousty měst, které se rozšiřovali počet obyvatel pomocí satelitů, nechtěj stavět školky a raději parazitují na školkách bližších měst. Co se týká nemocnic, je to jak někdo uvedl, nevyužívaná kapacita, přesunout pod jiné odd a další věc a to je stejné jako se školkama, bydlíš jinde, měj doktora nebo nemocnici ve své blízkosti.10 let? Některé firmy maj dotaci za 3 měsíce a už dávno maj postaveno. Je to jen o šikovnosti a chtění stavět pospěšné stavby a ne jen byty a kanceláře!

 5. lahvo:
  „Ale bez statistických dat nebude fungovat ani ta dodávka a prodej propisek.“
  To je pokus o vtip? Pokud ne, tak doporučuji přečíst Já, tužka.
  a nastudovat, jaké informace poskytují tržní ceny.

 6. Totální nesouhlas s autem.
  Přijde mi, že je zcela odtržený od reality složitosti života.

  Na jednu stranu hovoří o roztříštěnosti znalostí, na druhou stranu má pocit, že zrovna v oblasti řízení státu a organizování společnosti všechnu moudrost vstřebal. Jinak nechápu, jak by mohl k těm všem dle mého demagogickým a zcestným závěrům dospět.

  Samozřejmě že sečtení obyvatel, domů a bytů, je jednorázový otisk skutečnosti pro jeden daný okamžik. A je to otisk jinak živého systému. Ale na základě těchto otisků v čase je možné modelovat situaci a další vývoj. Vždycky s nějakou mírou přesnosti.
  Ale bez statistických dat nebude fungovat ani ta dodávka a prodej propisek.
  Navíc stavět školky až podle toho, že se v určitém regionu najednou ukáže jejich nedostatek je trochu fail. Stavba školky, včetně plánování, získávání zdrojů z EU, od státu a nebo ze zdrojů obce je běh třeba na 10 let. A po té době už bude situace s porodností v obci třeba zas úplně jiná.

  Takže myslet si, že všechno bude fungovat bez plánování je hodně naivní představa.
  A sčítání obyvatel je jedním ze vstupních podkladů.

 7. ještě něco – zrovna pošťáci si myslím nemají moc na co stěžovat: procházky na zdravém vzduchu, peníze už dávno nenosí, dopisy prakticky nikdo neposílá, do schránek naházet pár lístků že si mám dojít na poštu pro rekomando… za kilo na hodinu bych to asi bral. Bohužel se musím živit vsedě v kanceláři, protože u pošty bych měl málo 😉

 8. Re: Manžel pošťačky
  Já nechci být ošklivý, ale někdo snad Vaší paní zakázal podat výpověď? Zrovna z Kladna bych neviděl problém dojíždět do Prahy a dělat nějakou normálnější práci. Česká pošta zaměstnává lidi, kteří s ní dobrovolně podepsali pracovní smlouvy. To je celé.
  Taky si často říkám, že „jsem se měl líp učit…“, ale neberu to úkorně!

 9. Novodobé OTROCTVÍ

  Poštovní doručovatelky podepsaly dohodu o provedení práce (sčítání lidu) pod pohrůžkou vyhození z normálního zaměstnání.

  Na kladensku mají poštovní doručovatelky v průměru 600-700 domácností, které mají navštívit až 3x. K tomu si musejí připravit všechny formuláře, lidem pomoct s vyplněním. To vše za 12-14 tisíc hrubého (v ideálním případě, může být sníženo až na 60%. Ve smlouvě je uvedeno 95Kč/h a zadavatel už dopředu ví, jak dlouho jim to bude trvat).

  Dále musejí každý den od 20:00 předat formuláře dalším zaměstnanců pošty. První den (7.3.2011) končilo předávání formulářů 8.3.2011 v 0:30.

  Do své „normální „práce chodí poštovní doručovatelky v 5 ráno.

  Všude se mluví o tom, že sčítání lidu zasahuje do soukromí obyvatel, ale o tomto novodobém OTROCTVÍ nepíše nikdo.

  Česká pošta zneužívá skutečnosti, že velká část zaměstnanců jsou ženy samoživiltelky, jež si nedovolí žádný odpor. Po sečtení hodin strávených na sčítání lidu a porovnáním s finančním ohodnocením se dostanete hluboko pod minimální mzdu.

  Se sčítáním lidu sice nesouhlasím, ale udělám vše, abych to pošťačkám ulehčil.

 10. Ještě věříte, že vám ČSÚ říká pravdu? Příklad:

  Stanislav Drápal z ČSÚ:

  Dobrý den, vzhledem k ochraně a zneužitelnosti osobních údajů bych rád položil tyto otázky. 1.má policie,finanční úřad,soud a nebo nějaká soukromá firma povoleno používat údaje obsahující rodné číslo získané sčítáním popř. později údaje obsahující rodné číslo prohlížet? 2. kdo bude mít přístup popř. múže získat přístup k archivovaným údajům obsahujícím rodné číslo? děkuji a přeji krásný den (DDCHICAGO)

  Odpověď: Dobrý den, použití r.č. na sčítacím listu osoby je povoleno zákonem č. 296/2009. Při sčítání slouží k odstranění duplicitně vyplněných formulářů. Okamžikem, kdy jsou údaje převedeny do vnitřní databáze, jsou vymazány veškeré identifikace osoby a domácnosti včetně r.č. Zákon ukládá povinnost následně veškeré papírové formuláře fyzicky zlikvidovat a neidentifikovatelné osobní údaje budou po zpracování předány státnímu archivu. Žádné osobní údaje získané při sčítání nesmí být poskytnuty žádné jiné instituci (policie, finanční úřad apod.).

  (zdroj http://vipchat.novinky.cz/archiv/01081-stanislav-drapal.html)

  Mgr. Barbora Serbusová z ČSÚ:

  Jak je uvedeno i v zákoně o sčítání, osobní údaje získané sčítáním jsou opravdu využity pouze ke statistickým účelům a nebudou (a ani nemohou) být předmětem vymáhání případné pokuty. Základním principem statistiky je shromažďování individuálních informací, které se zpracovávají a publikují jako hromadné jevy. Dle § 22 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, budou sčítací formuláře po ukončení zpracování výsledků sčítání zařazeny do skartačního řízení. Sčítací formuláře převedené do elektronické podoby při zpracování a elektronické formuláře vyplněné povinnými osobami budou anonymizovány (tzn. dojde k odstranění identifikátorů RČ, jména a příjmení, data narození, které bude nahrazeno vypočteným dokončeným věkem osoby a rokem narození).

  (zdroj http://www.abclinuxu.cz/blog/mavater/2011/1/scitani-lidu-a-bezpecnost)

  Povšimněte si, že v prvním příspěvku se píše o vymazání veškeré identifikace osoby a domácnosti, ve druhém příspěvku je anonymizace popsána konkrétněji a vůbec se nedotkne identifikace domácnosti.

  Možná by bylo dobré do kolonky „víra“ mít možnost vyplňovat „věřím v ČSÚ“. Já tedy nevěřím.

 11. too cover72 Jo a Hitler podle toho židy vraždil .Fakt potřebná věc „sčítání“ 😀

 12. Je to za 2,5 miliardy moc málo a ještě nelidské muziky.Zase je bohužel náš milovaný stát tím nejhorším hospodářem co znám. 🙁

 13. Ještě mimochodem – narazil jsem v diskusi na geniální postup, jak se na to vykašlat.
  Cítíte se být Židem, a Tóra označuje sčítání lidu jako zlo – viz. 1.Paralipomenon 21:1-8.
  Ono by se to samozřejmě dalo vyložit i jinak, ale silně pochybuji, že se ouřadové budou chtít pustit do teologické debaty.
  A fór je v tom, že vás do sčítání dost dobře nemohou nutit, protože narušování náboženské svobody.

 14. Naprosty souhlas s autorem – bojkotuji, co je komu do soukromi

 15. MC: „Není to spíš tak, že osudová domýšlivost se týká autora, který se bez jakýchkoliv znalosti hodnotí věci kterým nerozumí?“ – autor nemusí vědět každou podrobnost o sčítání. Je přesvědčen (stejně jako já), že by stát neměl zajišťovat ty služby, pro které údajně sčítání potřebuje. To je vše. Teorie o roztříštěných znalostech a o nefunkčnosti centrálního plánování tento pohled velice dobře ilustruje.

 16. MC> počet nemocničních lůžek se nestanovuje podle dat CZSU, a nebo statistici kolosálně selhali: nemocnic a lékařů máme pomalu nejvíc na světě na jednoho obyvatele. Máme jich tolik že ministr klidně může navrhnout zrušit 2k akutních lůžek a nemusí se bát kolapsu. Skutečnost je taková že žádný „správný“ počet lůžek na 100k obyvatel neexistuje, to je v našich krajinách čistě politická otázka, a trochu je ovlivněna i charakterem osídlení v daném místě (a faktory které se stejně ze sčítání nedozvíme – otazku „plánujete v příštích 10 letech výměnu kyčelního kloubu nebo jinou hospitalizaci“ jsem tam nenašel).

  Každý normální podnikatel by si vedl statistiku obsazenosti EXISTUJÍCICH lůžek. Pokud má permanentně obsazených max 50% lůžek tak to je dobrý signál k tomu že jich je moc, pokud je obsazenost 99% tak bude (překvapivě) kapacitu rozšiřovat. Nepotřebuje na to sčítání za 2.5mld, tyhle výpočty pro danou nemocnici zvládně udělat jedna účetní v rámci své pracovní doby, a údaje z toho vypadnou daleko přesnější a spolehlivější než 10 let staré sčítání lidu. Proč to samé nemůže udělat stát, resp. státem pověřený ředitel dané nemocnice? Totéž platí o všech ostatních sociálních službách.

  Jediný rozumný údaj který lze ze sčítání získat je odhad daňových příjmů, což je přesně ten údaj který NECHCI aby stát měl (a i tak ho má, stačí sáhnout do údajů FÚ). V ideálním případě stát hospodaří s prostředky které mu obyvatelé dobrovolně na jeho činnost svěří, ne aby si na 10 let dopředu plánoval o kolik je bude moci odřít.

 17. Pokusím se reagovat na některé argumenty:

  1) Proč sčítání lidu? Ve všech zemích zajišťuje některé služby stát. Je to tím, že existují i lidé kteří se objektivne neumí o sebe postarat a tak služby státu potřebují (např. postižení lidé, děti ze sociálně vyloučených rodin apod.). Pro zajištění těchto služeb potřebuje stát údaje a získává je ze sčítání lidu. Můžeme argumentovat tím, že část státem zajištovaných služeb lze ponechat trhu ale to je spíš otázka na naše politiky. Zatím je to tak, že si demokraticky volime strany, které takovouto cestu neprosazují a je tedy důležité mít data aby tyto služby byly co nejefektivnější.

  2) Aktuálnost údajů ze sčítání. Údaje jsou zjišťovány ke konkrétnímu dni nicméně prognostici vědí jak je poměrně přesně „přenést“ i do dalších let. Proto dnes máme dostatečný počet postelí v nemocnicích a pod. Takhle by to ještě chvíli fungovalo i bez sčítaní ale po nějaké době by nastal kolaps protože po nějakém čase jsou změny tak veliké že prognostici potřebují nová přesná data a tak nezbývá nic jiného než je získat vyčerpávajícím způsobem v terénu. Proto se sčítaní realizuje jednou za 10 let.

  3) Využívání údajů z administrativních zdrojů – ano takováto cesta je možná a ve Finsku jí už také v minulých sčítáních realizovali. Problémem je jiná disciplína občanů ve vztahu k úřadům – občané Finska neprodleně hlásí úřadům jakékoliv změny (např. bydliště a pod.) u nás tomu tak bohužel není. Další problém je metodický – v různých databázích se používá jiný identifikátor a tak je poměrně technicky náročné tyto data spojit. Problémů v této oblasti je víc nemá cenu je všechny rozepisovat.

  4) Psaní nesmyslů do formulářů – to se dělo i v minulých sčítáních a nevím, že by je někdo pokutoval. Domnívám se, že je jen malé procento lidí kteří takovéhle data poskytnou a tak nepředstavují velký problém protože se jejich charakteristiky a profil dají celkem snadno odvodit.

  Není to spíš tak, že osudová domýšlivost se týká autora, který se bez jakýchkoliv znalosti hodnotí věci kterým nerozumí?

 18. cover: Ale to přece není na učetelích. Základní osnovu všeho co se učí určuje stát (resp. ministerstvo školsví). Čistě soukromé školství by vypadalo diametrálně odlišně a jsem si jist, že by to děti bavilo mnohem víc a třeba by i víc četly. Státní školství je prostě epic fail a jsem zvědav, jak dlouho v tom ještě budeme pokračovat…

 19. Kosik: v tom je školství celkem nevinně. To naučí *základní dovednost* číst, přirozeně ale nemůže vytvořit motivaci – už vzhledem k masovosti a z toho vyplývající nemožnosti se individuálně dětem věnovat.
  U mě rodiče rychle zjistili, že mne fascinují letadla a tak mě zásobili neustávajícím proudem „Bigglesů“ – ve svých 9 letech jsem četl rychlostí 100 stránek za hodinu a stěžoval si na nedostatek knih, blízkých mému srdci. Na střední jsem pak měl spolužáka, který se také chlubil, jak nečte jelikož ho to nebaví. I půjčil jsem mu „Team Yankee“ od bývalého velitele tanku Abrams, popisující fiktivní boje ve 3. světové z pohledu tankové roty – přečetl to za dva dny a ještě si to pochvaloval. Můj cca devítiletý bratranec taktéž.
  Problém s četbou na školách tedy není v „že“, ale „co“. Kdyby se učitelé vykašlali na snahu předělat děti dle tradic a „společnosti“ na osoby s „všeobecným vzděláním“ a místo nucení dětí do Shakespeara dali holčičkám Tyrolské pohádky a klukům třeba Bigglese, Team Yankee či Lopraisovu autobiografii „Paříž, Alžír, Dakar“, hned by to vypadalo jinak.
  Jenže to by vlastně nešlo – nebylo by to „gender-vyvážené“ a tím pádem politicky korektní.

 20. 3,14ranha: přesně tak. Ze stejného důvodu selhává i povinné státní školství… např. „Děti, musíte číst!“ A pak se každý díví, že děti nečtou (stejně jako já do doby asi před rokem)…

 21. re: jan

  ještě PS: to že je sčítání povinné jeho přesnost neúměrně snižuje (právě proto že lidé mají snahu chovat se racionálně a tak docela velký počet lidí bude údaje úmyslně zkreslovat, to by předpověděl i student prvního semestru psychologie)

 22. Jan:
  -„sčítání je celosvětový projekt“ – a když něco dělo hodně lidí, je to automaticky správné, nebo co? Třeba takový komunismus byl také mezinárodní projekt. A dělaly ho miliardy lidí, z nichž nemalá část tomu upřímně věřila. Vážně skvělé.

  -„Vám nepřijdou důležité věci jako důchodová reforma, kapacity v domovech pečujících o seniory, kapacity ve školkách aj. důležité?“
  Důchodová reforma? Státní důchodový systém je pyramida, ze které neuvidí nic ani moji čtyřicetiletí kolegové, natož já. Centrální řízení státu nemůže nikdy fungovat – snažili se o to Hitler, Stalin, Mao i Khmérové a všichni selhali. Fungovat může jen trh. A ten dokáže zajistit i školky, i domovy pro důchodce – a také to už dnes v rozumné míře dělá (a kdyby nebyl stát a jeho zdanění, dělal by to opět v plně dostatečné míře a vy byste na to přitom měl peníze).“

  -„Četli jste formuláře? Zásah do soukromí? Naprostý nesmysl. Nejosobnější otázka je zda má osoba PC a přístup na internet.“
  Četl jste je vy? Já tedy považuji otázku, s kým bydlím a jaké k těm lidem mám vztahy za ZATRACENĚ OSOBNÍ. Ale jasně, když k vám přijdu an ulici a zeptám se, s kým bydlíte a jaké s oněmi lidmi máte vztahy a vazby, kde se narodila vaše matka, jakým jazykem mluvila a další, určitě mi to s úsměvem na rtech řeknete, protože to vůbec nejsou osobní otázky, no ne?

  „A sčítání není nic jiného než vytvoření a revize databáze, která je po deseti letech nepřesná.“
  Není můj problém. Stejně jako nechci být a tedy nejsem v marketingové databázi Tesca nechci být ani v socialistické databázi vlády. Vládě do mého soukromého života nic není, naopak je zde značná pravděpodobnost, že získané informace zneužije proti mě.

  „Sčítání je a mělo by být společností bráno jako pozitivní věc.“
  Ó, trpný rod. A kolektivismus Nějaký pan Hitler zase říkal, že „židy JE potřeba… pro blaho společnosti“ Takže trochu jinak, se zdravým rozumem (c) a bez demagogie.
  KDO říká, že potřebuje sčítání lidu?
  PROČ ho potřebuje?
  A konečně, CO je „společnost“? Cítím se být v prvé řadě svobodným jedincem, nikoli kolečkem mašinérie, které se podřídí „obecnému blahu“ a!lá Francouzská revoluce a chcípne pro blaho jiných.

 23. S tím plánem to za komunistů bylo jinak. Stát byl vlastníkem výrobních prostředků, proto národní hospodářství bylo jako jedna velká firma. A vlastník ji může řídit, jak uzná za vhodné. Třeba centrálně a direktivně, třeba může sám diktovat vnitřní ceny. Volný trh tady byl také, v případě zahraničního obchodu a občanů-zákazníků.
  Nebo mohl vlastník, tedy stát, delegovat pravomoc a zodpovědnost níž, vpustit dovnitř „firmy“ trh a konkurenci, tak to dělají i soukromé firmy.

 24. re:jan
  přečtěte si příspěvek qqq qq – v dnešní době volného pohybu osob se případná chyba může pohybovat ve dvouciferné oblasti

  stát by měl plánovat co nejméně, stát by měl zajišťovat právo, společnou obranu, infrastrukturu a reprezentaci navenek (věci co dosahují komplexnosti odpovídající českému území), cokoli ostatního zvládneme lépe vy, já a ostatní občané trhem maximálně pomocí samosprávy (tzn. princip subsidiarity)

  co má hospodářsky společného s prahou třeba takové jesenické podhůří, aby za ně rozhodoval pražský úředník co je pro ně dobré?

  a pokud ty data někdo potřebuje ať si to zaplatí, a ne pod pokutou vymáhá násilím !
  navíc formulář není ANONYMNÍ, přitom posledně se vyplněné formuláře našly třeba pohozené u popelnic !

 25. Argumenty? Vám nepřijdou důležité věci jako důchodová reforma, kapacity v domovech pečujících o seniory, kapacity ve školkách aj. důležité?? Nerozumím výrokům jako totalitní přežitek, násilné uspokojování vlastních potřeb vědců atd. Celkem se mě to dotýká. Taky neříkám, že autor je hovado, bezmozek atd…Sčítání je celosvětový projekt, účastní se ho tedy i ty země, které nemají totalitní minulost. Četli jste formuláře? Zásah do soukromí? Naprostý nesmysl. Nejosobnější otázka je zda má osoba PC a přístup na internet. A sčítání není nic jiného než vytvoření a revize databáze, která je po deseti letech nepřesná. Sčítání je a mělo by být společností bráno jako pozitivní věc.

 26. Hezký článek? v hlavě srovnaný? Autor je snílek, který žije asi v jiném světě. Nemá cenu vůbec diskutovat s někým, který nemá ponětí s o čem je řeč!!

 27. Číst minulou diskusi ohledně sčítání to byl tedy masakr, neuvěřitelný. O nesmyslu sčítání vůbec nepochybuji, to je fakt jak za komárů. Argument, že se sčítá už já nevím od kdy, nepovažuji za argument. Zajímavé je, že ČSÚ nemůže údajně čerpat z jiných státních databází je úžasný (ochrana dat) a do těchto formulářů to z Vás v pohodě vytáhnou s tím, že to je naprosto „bezpečné“. To myslím známe všichni dobře „jak“ je to pak v pohodě. A informace pro to, aby stát zase a „lépe plánoval“ z toho mě mrazí. Kristepane, vždyť je to všechno průser do čeho stát strká nos ale podle některých jednou už to musí vyjít, že?
  Lukáši díky, máš to v hlavně srovnaný….

 28. huan: Tak to mění situaci, také jsem chtěl nevyplnit nic, vlastně vůbec ty papíry nepřevzít. Ale tohle jsem jaksi v zákoně přehlédl. Takže raději to asi vyplnit nepravdivě.

 29. Opět skvělý článek. Pokud má člověk v hlavě zdravý rozum, nemá smysl s obsahem polemizovat. A autor opět potvrzuje, že v hlavě zdravý rozum má. A nejen to. Život ho zřejmě rovněž naučil určitým neměnným etickým a morálním zásadám bez ohledu na věk a vzdělání.
  Mladý muži, vážím si Vašich postojů, které si navíc nenecháváte pro sebe. To není málo.
  A nenechte se otrávit kolektivistickými bláboly a někdy, bohužel, i urážkami, které se vždy objeví v diskusích pod články podobného tématu.

  Já vím, že víte.

  Shine on, you crazy diamond…

 30. Mimochodem, četl jste někdo §14, odst 2, příslušného zákona? 10kKč není pokuta za to že nevyplníte, ale za to že to za vás vyplní úředník podle údajů z databází státní správy. Nějaký otravný zákon o ochraně osobních údajů a zákaz propojování databází zjevně nepřekáží.

  Původně jsem se přikláněl spíš k pozici mrtvého brouka, ale když je to takhle tak mi nezbyde asi nic jiného než vyplnit nesmysly… Rozhodně mám velkou chuť přihlásit se k romské národnosti, je nejvyšší čas aby se z utlačované minority stali majoritou která bude muset podporovat menšinovou bílou populaci.

 31. z toho našeho nejtěžšího gymnázia – VŠE 🙁 Samá demagogie, samá poučka vyčtená z knih a vlastní myšlenka žádná. Jako papoušek by se uživil dobře:-(
  Pán asi nikdy neslyšel o predikci nebo prognóze apod. To je asi z čeho? Věští snad z koule? Pokud predikuji věci budoucí, musím vycházet z vývoje minulosti – nic nevznikne najednou a bez minulosti…

  Na druhou stranu souhlasím, že v souřasnosti je sčítání lidu již anachronismem. Vzhledem k rozvinutým matrikám a evidencím, se až na několik řádek (viz náboženství a držba počítače) nachází v evidencí, ze kterých to lze aktuálně vyčíst k jakémukoliv datu.
  Cizinci pracující na černo to stejně nebudou psát, tak tato statistika nebude přesná, protože odhadem cca skoro milion lidí, žijících zde na hranici legality a nelegálně, tedy 10% osob v zemi nebude sečteno.

  Po válce alespoň uzavřeli hranice a policie sečetla i ty kočující cikány a každý kdo to napsal měl potvrzení, kterém musel dokládat ještě rok kdykoliv na úřadu nebo policii, že byl sešten…
  Statisticvký úřad odhadl, že tenkrát nebylo sečteno asi 5-10tis. lidí, což se s dneškem cca 1mil. nedá srovnat.

 32. Souhlas s článkem. Hezký výrok je taky na jednom blogu na idnes:
  „Pokud nás úředníci děsí, že pokud nebudou vědět, kolik nás je, tak nebudou vědět, kolik objednat nemocničních lůžek, tak navrhuji, abychom je do jednoho na taková lůžka uvázali. A ještě předtím do svěracích kazajek. Pro neschopnost a blbost. A společenskou nebezpečnost.“
  http://tomasvana.blog.idnes.cz/c/174927/Jediove-se-secist-nenechaji.html

 33. Nemám slov, je to skvěle vyjádřený. A tohle neplatí jen pro sčítání, tohle platí úplně pro vše, co se nám snaží stát podsouvat.

 34. Skvělý článek! Tohle by chtělo vytesat do kamene: „Dělat na základě údajů ze Sčítání bytovou politiku či stavět školku je asi to samé, jako řídit automobil koukáním výhradně do zpětného zrcátka.“

  A připomnělo mi to, jak někteří často argumentují, že stát má protežovat určité vysoké školy a obory, protože lidé nejsou schopni vědět, po čem bude za 5, 10, 20, 30 let poptávka na trhu práce.

Komentáře jsou vypnuty.