Proč nesouhlasím se čtvrteční demonstrací

Na čtvrtek 14. června se má zastavit doprava – železnice, MHD v Praze a dalších městech. Proč? Protože se „stávkuje“ proti vládním reformám. Za mě však odboráři nestávkují.

Za mě nestávkují.
Za mě nestávkují.

Nesouhlasím s touto akcí, a to dost zásadně.

Předně: nejde o stávku. Stávkující nejsou stávkujícími. Jde o politickou akci.

Stávka je vyjádřením nespokojenosti v odběratelsko-dodavatelských vztazích – zde mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnanec přestane dodávat svoji pracovní sílu. Za „obnovení“ dodávek chce nějaké kompenzace.

To, co předvádí odboráři, ale není stávka. Vláda a její politika není „zaměstnavatel“. Jde o demonstraci – o politický akt. O demonstraci, kde odboráři zneužívají cizí majetek k protlačování svého politického programu.

Nejde o náplň onoho politického programu – každý, ať si myslí a prosazuje, co chce. Můžeme, ale i nemusíme s těmi názory souhlasit. Představte si ale, že by někdo přišel k vám domů, zabral by vám byt a pak by řekl, že takto demonstruje proti vládním reformám. Stejně, jako vy máte právo tyto lidi vykázat ze svého bytu, mají i zaměstnavatelé právo vykázat „demonstrující“ z vlastních prostor.

Mají právo vypovědět pracovní smlouvu, mají právo žalovat demonstrující o náhradu škody, mají právo žádat po policii zákrok proti svévoli demonstrujících. Ať si demonstrují – ale na svém, ne na cizím. Opakuji: nejde o stávku, ale o demonstraci, ve které je zneužito cizí vlastnictví. Zaměstnavatel je zde brán jako rukojmí v politickém boji.

Další důvod, kvůli kterému s touto demonstrací nemohu souhlasit, je její politický nádech.

Odbory se snaží prosadit svůj politický program řízení země, aniž by získali jakýkoliv mandát ve volbách a jako nátlaková skupina se snaží pouze ovládat vládní politiku bez ohledu na vůli voličů. Jako rukojmí si k tomu berou cestující a zaměstnavatele.

Demokratické volby jsou jako „instituce“ také mnohdy pochybné – jde o to, zvolit si svého otrokáře, který na úkor ostatních mě zotročí nejméně. Dva vlci a ovce hlasují o tom, co bude k večeři.

Odborům však nejde o omezení přerozdělovací mašinérie, ale naopak, o její zvětšování – a to v jejich prospěch. Chovají se jako regulérní politická strana, avšak bez politické odpovědnosti. Chtějí rozhodovat o nás („stávkujeme i za vás“) bez nás (za mě nestávkují). Chtějí protlačit své zájmy, aniž by se museli zodpovídat voličům, občanům této země, aniž by někoho museli přesvědčovat o své pravdě. A to vše za pomoci zneužití cizího vlastnictví a vydírání cestujících i zaměstnavatelům.

Podobná „stávka“ je ospravedlnitelná tam, kde existuje silná státní represe vůči opozici, kde existuje jen státní vlastnictví, kde každý je zaměstnancem státu, kde stát je jediná vlastnická autorita. Přestat mu dodávat svoji pracovní sílu je pak vlastně silnou revoltou proti režimu.

Čtvrteční stávka je jen politickou akcí samozvaných rádoby-vládců této země, kteří chtějí o ostatních rozhodovat bez ostatních.

Za mě nestávkují.

Ať si odboráři založí politickou stranu a vystupují a jednají jménem oné politické strany, které dají svůj program, aby každému bylo jasné, že jde o politickou akci. Ať jménem této strany pořádají regulérní demonstrace na svém či „veřejném“ vlastnictví.

Ti z ČMKOS by rovnou mohli vstoupit do ČSSD.

38 comments

 1. Milý Jakube Hájku, Listina je nedílnou součástí ústavního pořádku – je-li tedy použito slovo ústava, mohl byste si domyslet. Nicméně pokud chcete až tak a takto dávat najevo, jak hodně jste intelektuálně nad druhým – vyhovím Vám. Máte pravdu jde o nepřesné vyjádření a specielně pro Vás dle Vaši dikce o hrubou neznalost. Vše by bylo fajn, kdyby jste se nedopustil téhož. Ve Vaší poslední větě mluvíte o zákonech, ačkoliv mluvíme o ústavě (ústavním pořádku). Není nad to zesměšnit se na prkotině docela sám, že.
  smějící se smajlík

 2. Alexandr Špáta: V Ústavě ČR není ani slovo o stávce. Patrně máte na mysli Listinu základních práv a svobod. To jen tak až budete příště někomu něco o neznalosti zákonů.

 3. Máte pravdu, neporozuměl. Co se týká toho Vašeho polopatismu, ten potřeba nebyl. Asi každému musí být zřejmo, že nevykládáte výrok soudu, že nevykládáte ústavu, jakkoli jsem to napsal. To jsme si špatně rozuměli. Je zřejmé, že prostě uveřejnějute svůj názor na stávku. Nicméně tím tu ústavu vykládáte ať chcete nebo ne. Klíč je skryt ve Vašem druhém odstavci. Odtud, ale i z toho osobního názoru se logicky musí dovodit, že jste nějak k té ústavě kritický neb vlastně tvrdíte, že Váš úhel pohledu vycházející z logiky, úcty k soukromému vlastnictví a respektu k demokracii jakoby ten Váš pohled či Vaše logika či pohled prismatem toho, co jste uvedl byly jinou logikou než logika ústavy.
  Ani logika, ani úcta k soukromému vlastnictví není s tou ústavou ani u nás, ani ve Francii, ani v Německu v rozporu. Naopak.
  Ono je to vidět i z Vašeho „ačkoli kritizuji deokracii“. Demokracie buď je nebo není. Maximálně se můžete s kýmkoli polemizovat o tom, co ještě demokracie je a co už není. Na kritice, pokud jeste opravdu použil to slovo adekvátně toho u pojmu demokracie moc není.
  Už z tohoto Vašeho výroku logicky, alespoň pro mne vyplývá, že jste se vyhnul kritice ústavy. Což by bylo z Vaší pozice přece logičtější. Nemyslíte?
  A ona ta stávka v souladu s nejen s tou ústavou, ale i s pojmem demokracie včetně úcty k soukromému vlastnictví je.
  Časem k tomu logicky musíte dojít sám, tak jako tak.
  Proč? podívejte se podobné diskuse probíhají i jinde. Na jednom soukromém webu se do toho dal právník – kromě vyjmenováné čl. ústavy či přímo paragrafů zákonů, na něž někteří jakoby pozapomněli, řekl jednu jednoduchou a srozumitelnou věc. Že ze strany dnešních vládců a jejich deklarace úpravy legislativy pro tento typ stávky se není čeho obávat – bude muset být v souladu s mezinárodními smlouvami a úmluvami, přičemž jsme navíc součástí nějakého společneství, jež se závazalo respektovat stejné hodnoty. Čili, že by nějak mohli toto mohli ovlivnit či změnit – není v podstatě možné.
  Mějte se.

 4. @Špáta – Dominika jste nepochopil, tak to řeknu po lopatě: já nevykládám výrok soudu. Ten mi je putna. Nevykládám ústavu. Nesnažím se o výklad žádného zákona.

  Jen poukazuji svůj pohled na věc vycházející z logiky, úcty k soukromému vlastnictví a z respektu k demokracii (ačkoliv ji jinak kritizuji, i tak k ní mám svým způsobem respekt).

 5. Petr Hlinomaz
  Vy jste kouzelnej. Nepochybně by se z toho ti odboráři posadili na zadek. Asi tak stejně jeko před zmanipulovanejma trobama, který nemaj dostatek informací a píší jeden blog za druhým, že odboráři za ně nestávkují. Sranda je, že za většinu ve skutečnosti stávkují. Jde a půjde i o jejich důchody.
  No a co se týká Kalouskem či Nečasem avizovaného zákona o tomto typu stávky, je to naprosto totéž. Z toho žádný z odborářů na zadek nepadne. Z jediného důvodu – mezinárodní smlouvy, evropské společenství atd. Ten Kalouse či Nečas tak mouhou napsat jen zákon, jenž bude s tímto v souladu. Takže jak od pana Kubce tak od Vás pouze jalové řeči na základě minima informací.

 6. Ohledně stávky vychází hodně článků a už to pomalu nevnímám. Ovšem tento má něco do sebe. Souhlasím. Dobře napsáno.
  Z principu by správně nikdo neměl zítra oborářům prodat žádné zboží, žádnou potravinu a neposkytnout žádnou službu. Důvod si myslím, že je jasný.

 7. AŠ: Se stávkou nesouhlasit přestože je podle zákona a přestože i ze strany vlády mohlo jít o nefér jednání přeci jde.

  Ad absurdum, pokud by existovala ústavně či jinak zákonně zakotvená perzekuce určité skupiny lidí (a takové okamžiky v historii byly nesčetněkrát), Lukáš by napsal článek – nesouhlasím se zabíjením lidí z této skupiny! Napsal byste pod tento článek Lukášovi komentář, ve kterém byste mu vyčetl, že nezná dané zákony a že k tomu, aby se mohl vyjádřit, by je musel mít nastudované?

  Taková stávka je legální, ale nikoliv legitimní. Pokud chci více peněz, musím více nebo lépe pracovat. Státní zaměstnanec to má naopak. Pokud chce více, přestane pracovat. Nepřipadá vám to divné? Takové postavení může mít pouze monopol ustavený státem; a právě takové situace jsou učebnicově legální, ačkoliv naprosto nelegitimní.

 8. Nemáte potřebné znalosti – nic víc se na to napsat nedá. Jak si poradíte s tím, že v soudním rozhodnutí jež inicioval Kalousek stojí černé na bílém, že nejde o politickou stávku a stejně ta s obdobným tvrzením martina Komárka, který tvrdí, že by poltickou byla, pokud by cílem bylo svržení režimu. Přitom, chcete-li politická samozřejmě je, protože se dotýká politiky jak jinak. Ovšem ty odbory tak vyjařují svůj názor k opatřením, která se jich podle nich dotknou přes únosnou míru – proto to není politická stávka ve Vašem smyslu a na tuto stávku mají právo z ústavy. Pokud to nedovedete vydedukovat ať už z toho soudního rozhodnutí, jež tu stávku podmiňuje jen 3 dny předem nahlásit či naprosto zřejmými manipulacemi a snahou naštvat proti odborům ostatní ze strany Nečase, Kalouska apod. Asi Vás překvapí, že v takové Francii by kalouska jeho úkon stál okamžitě post ve vládě. To je prostě tak, když vaříte z vody. na to, abyste se k tomuhle mohl relevantně vyjádřit byste potřeboval mít nastudovanou především ústavu a ne tak jak si ji vykládáte sám, ale jaký je její skutečný výklad. Zkuste se někde domoci nějaké škody, kterou Vám ta stávka i skutečně způsobila – nemáte šanci, pokud by nedošlo k excesu vymykajícího senormálu. Pořád holt stejnej malér.

 9. Souhlasím s vámi. Jde o politickou akci. Z mého pohledu jde více méně o zneužití stávky. Věřím že většina z nás nechce aby se kšeftovalo s jeho zdravím a ani aby bujela korupce. Bohužel stávka tyto problémy nevyřeší. Jen přinese státu (nám) další ztráty.

Komentáře jsou vypnuty.