Radikální myšlenka dneška

Jaká je vlastně radikální myšlenka dneška v záplavě mainstreamového myšlení?  V době, kdy se mluví o sociálním smíru, nutnosti kolektivního dozoru, se zdá, že intervencionistické myšlení se stalo hlavním proudem a skutečnými „radikály“ dneška nejsou socialisté a další. Ti jsou naopak součástí mainstreamu – ačkoliv si to mnohdy nechtějí připustit. Jaká je tedy radikální myšlenka dneška?

Rovnost
Rovnost

V soudobé realitě existuje jedna velice radikální myšlenka. Myšlenka navýsost extrémistická. Myšlenka hodná zřejmě blázna:

Jedinec má právo rozhodovat o sobě, svém majetku, plodech své práce a svého úsilí.

Hájíte-li tuto myšlenku, jste rázem v očích mnoha lidí vyobrazeni jako fašisté, extrémisté, anarchisté, lidé nebezpeční celému světu.

Vskutku.

Jde o…

Jde o radikální myšlenku, že výsledky vašeho úsilí jsou výsledky vašeho úsilí a tak máte mít hlavní slovo v rozhodování o tom, co se s těmito výsledky stane – zda-li je prodáte, zatratíte či cokoliv jiného.

Jde o radikální a naprosto šílenou myšlenku, že by to měl být především jedinec – a ne jakási centrální komise, ať už v Praze, Bruseli, Moskvě či jinde – kdo rozhoduje o svém životě a své budoucnosti.

Jde o zcela šokující myšlenku, ideju, že vy nejste majetkeme kohokoliv jiného. Že nikdo nemá právo vás do ničeho nutit násilím, že nikdo nemá právo vám nic proti vaší vůli brát, že nikdo nemá právo rozhodovat o vás bez vašeho výslovného souhlasu.

Jde o extrémistický pohled, který tvrdí, že krádež, loupež – konaná za jakýmkoliv účelem – je stále krádež a loupež.

Jde o zavženíhodné uznání toho, že existují i dobří lidé, kteří nepotřebují byrokratický vynucovací aparát k tomu, aby někomu pomohli.

Jde o naprosto nevídanou představu, že chce-li někdo na něco získat peníze, je jeho právem získat je pomocí dobrovolné spolupráce.

Jde jistě o fašistický koncept, který tvrdí, že nikdo nemá právo z pozice moci zakazovat určité druhy myšlení. Že každý má právo minimálně na svém prostranství hájit názory, které se mu zlíbí a ignorovat ty, které odmítá.

Jde o totalitářskou myšlenku, která říká, že si kdokoliv může o čemkoliv myslet cokoliv.

Jde o naprosto šílenou abstrakci, z které plyne, že základem slušnosti a tolerance není násilí, ale dobrovolnost. Volnost v konání dobra.

Jde o názor hodný zakázání, který tvrdí, že byste to měl být především vy, kdo rozhoduje… o vás.

Jde o svobodu. Pak – ano. Přiznávám se. Jsem zastánce této radikální myšlenky. Pak ano, jsem dle mnohých světu nebezpečný. Extrémista, zavrženíhodné individuum.

A jsem za to rád.

A vy?
[youtubegallery]
Jan Helfeld: je vždy nesprávné porušovat zákony?|http://devian.cz/?post_type=video&p=11586|D2IEgDwHE1k
Ron Paul a voluntarismus|http://devian.cz/?post_type=video&p=11491|I6E2WWTl7Oc
Peter Schiff a Komise pro dohled a reformy|http://devian.cz/?post_type=video&p=11499|1rTBVdValsU
Doug Stanhope: Svoboda|http://devian.cz/?post_type=video&p=11518|o8EvorQn4Ms
Walter E Williams: Legálnosť vs Morálnost|http://devian.cz/?post_type=video&p=11566|lEhRQjvm1Is
[/youtubegallery]

8 comments

  1. Pro A. Špáta: „..přínosem stejně jako tzv. česká pravice – pro fašismus, nacismus..“ – pokud jsem dobře pochopil Váš text, pak se musím ohradit: nacismus, fašismus jsou extrémně levicové směry. A přínosem české pravice pro tyto může být jen to, že je roztříštěná (což je přirozeným důsledkem podstaty pravice jako takové) a tudíž málo prosazuje svoje vidění společnosti.

  2. Vy jste a zůstáváte vskutku půvabný. Neměníte se ani náhodou. Pořád jen ta propláchnutá hlava ekonomií scvrknutou na pouhopouhé účetnictví. Váš článek? Tak na úrovni poznání předminulého století. To je Vaše radikální myšlenka dneška. Jo a hlavně se nezajímejte o nic jiného než o to účetnictví a od něj odvozené pitomosti. Jste vskutku přínosem stejně jako tzv. česká pravice – pro fašismus, nacismus a podobné směry. Asi je to dobře – bude-li dostatek blbců, musí si ti blbci natlouci hubu – a pořádně. Teprve pak je snad něco trkne. I když u Vašeho typu – i tehdy budete tvrdit, že Vaše myšlenky byly holt špatně pochopeny a uchopeny.

  3. Vidím to naprosto stejně. Akorát možná ne tak černě, podle mě sílí myšlenky, zastávající princip osobní svobody a zároveň odpovědnosti. EU ztrácí své kořeny v naivitě lidí a věřím, že zdravá kritika k systému a požadavek minimalistického státu, bude součástí myšlení stále většího okruhu lidí.

  4. Etatistická väčšina je silná, pretože je (relativne) jednotná. My ostatní sme , žiaľ, príliš apatickí, žiadna snaha o spoluprácu, a preto sme ľahkou koriťou pre STAT a jeho podporovateľov. Náš individualizmus (na ktorý sme zväčša hrdí ) je zároveň našou slabinou.
    Etatisti sú väčšinou sloboši, ale ich stádovitosť im dáva silu.

  5. Tak to už jsme (asi nejen) dva extrémističtí fašouni… 🙂

Komentáře jsou vypnuty.