Státní výchovný ústav

Výchova dětí je složitá a nesmírně komplexní problematika. Jako taková nemůže být ponechána jen tak někomu – instituce „rodiče“ by měla být ještě více omezena. Povinné očkování je první pozitivní krůček. Článek ad absurdum.

Musíme sekat děti jako Baťa cvičky
Musíme sekat děti jako Baťa cvičky

Žhavá zpráva posledních dní: očkování dětí bude opět povinné.

Nesouhlasím s tím. Myslím si totiž, že je to málo. Rodič přeci není odborník. Stejně, jako nemá rodič dostatek odborných informací o očkování a jeho nutnosti (kteréžto tak musí být povinné), nemá rodič odborné informace ani v mnoha jiných oblastech.

Jak může rodič vědět, co je pro dítě nejlepší? Dítě samo mu to neřekne – není přeci znalé a odpovědné – a rodič sám není psycholog, lékař, odborník, aby to dokázal posoudit. Rodiče je třeba zcela zbavit vlivu na výchovu svých dětí!

Děti ve skutečnosti nesmějí přijít do styku se svými rodiči. No považte – každý má přeci nějakou vadu. Rodič tak nemůže být vzorem pro své dítě – ještě přenese své vady na své děti!

Je třeba zřídit úřad

Výchova dětí – nových komplexních bytostí naší společnosti – je nesmírně složitá věc a nemůže být svěřena jen tak někomu. Je třeba zřídit zvláštní úřad – „Státní výchovný ústav“ (dále jen SVU).

Děti by po zrození byli okamžitě převedeny do tohoto ústavu. V tomto ústavu budou děti vyrůstat až do své dospělosti – jak fyzické, tak psychické.

Personál ústavu bude tvořen špičkovými odborníky – pedagogy, psychology, pediatry, lékaři, odborníky na výživu a mnoha dalšími. Musí jít o největší špičky v oboru – jak již bylo řečeno, výchova dětí nesmí být ponechána jen tak.

Děti budou rozřazeni do pokojů po zhruba dvaceti – aby si již od mládí zvykali na život v kolektivu. Každý pokoj bude mít svůj určitý časový rozvrh, kdy každou část dne budou mít zcela jistě naplánovanou. Na tvorbě nové bytosti nesmí být ponecháno nic náhodě. Každou část dne tak budou muset trávit s odborníkem, který ví, co je pro ony malé neodpovědné tvory dobré. Děti se přeci neumí samostatně efektivně rozhodovat. Rozhodně za ně fundovaný odborník.

V SVU není možný prostor pro žádnou zahálku. Jak mnozí odborníci vědí, nejlepším věkem pro nauku jazyků je věk již velmi brzký. Aby se tyto nové osobnosti orientovali ve světě, již od mládí se budou učit minimálně tři světové jazyky souběžně s jazykem rodným. Každý přeci ví, že znalost jazyků je důležitá.

Špičkový tým psychologů bude v čase složení pokojů měnit tak, aby v každém pokoji byl jeden „ideální typ“ dítěte. Aby v každém pokoji bylo dítě s podobnými povahovými rysy. Pro tyto děti pak bude plánována výuka a již od mladého věku jim musí být plánováno zaměstnání. Špičkový tým psychologů a odborníků na pracovní zaměření přeci ví lépe, než nezodpovědné a neznalé dítě, co jde dítěti nejlépe a čemu by se měl věnovat. Nezáleží na tom, zda-li to dítě baví a zda-li o to má zájem, zda-li chce. Zájem dítěte je nepodstatný, přihlédneme-li k tomu, co potřebuje společnost a co je pro dítě skutečně dobré (což ví samozřejmě jen oni odborníci, nikoliv nějaký „rodič“, který je třeba jen prodavačem v nějakém obchodě)

Samozřejmě, že mezi odborníky je třeba komunikace. Proto při rozhodování o tom, co je pro dítě dobré, je nutná interakce mezi odborníky. Avšak jen a pouze mezi odborníky. Rodič je nepodstatný – není odborník, nic o vývoji člověka neví. Dítě není třeba se ptát – právě pro něj je toto vše děláno a může být vůbec rádo, že nám tak záleží na jeho dobru.

Každý rok budou konány určité testy inteligence, podle kterých se bude také dále rozhodovat, jakým směrem se bude vývoj dítěte ubírat. Je totiž zcela jasné, že ti, jenž mají horší výsledky,  nemohou dělat nějakou plně kvalifikovanou práci. Výsledky těchto testů budou uchovávány ve státní databázi a v občanských průkazech jednotlivců. Budou tak neustále k dispozici.

O tom, kdy je jedinec „dospělý“ opět rozhodnou odborníci na základě fyzických a psychologických testů. Pouze ti, jenž testy splní, mohou z ústavu odejít do dospělého světa. Nemůžeme přeci do volného, nebezpečného prostoru plném nástrah pustit jedince nedozrálé!

Mimochodem, a právě proto, že v SVU budou koncentrováni všichni nedozrálí jedinci, musíme je chránit před veškerým nebezpečenstvím, které je čeká. SVU musí být přísně strážená celouzavřená centra hlídána tou nejmodernější technikou a těmi nejlepšími komplexními (dospělými) osobami. Nikdo se nesmí bez dozoru dostat dovnitř, stejně jako ven. Veškeré pokusy chovanců („dětí“) o případný útěk musí být tvrdě a exemplárně trestán. Chovanci („děti“) jsou v SVU uzavřeni pro jejich dobro, pro jejich ochranu. Pokud toto nedokážou docenit, je třeba jim to rázně připomenout. Třeba silou.

Kurz prenatální výchovy

Všichni samozřejmě víme, že  pro dítě je také nesmírně důležitá prenatální výchova. Jak již bylo ale řečeno, rodič (obzvláště „budoucí“) nemůže nic vědět o výchově dítěte. Proto každý, kdo bude chtít mít dítě, musí projít kurzem prenatální výchovy, který bude téže v kompetenci SVU.

Jakýkoliv pokus (i nezamýšlený) o početí dítěte osobami, které neprošli kurzem prenatální výchovy a nemají potvrzení o složení konečné zkoušky kurzu, musí být tvrdě trestán. Nesmí být brán zřetel ani na použití tkz. „ochran“, tedy antikoncepce či kondomů. Jejich použití nám neříká nic o úmyslu osob počít dítě.

Bude-li těmito osobami splozeno dítě, dopustili se tyto osoby samozřejmě neuvěřitelného zločinu. Dítě – chudák – nesprávnou prenatální výchovou samozřejmě utrpělo. Není dokonalé. Má vady. Tyto nedokonalé děti budou až do svého úmrtí uzavřeny ve zvláštních, oddělených částech SVU, kde budou pod přísným režimem drženy až do své smrti. Tyto chybné osobnosti nemohou být nikdy vypuštěny do volného světa – již z podstaty své prenatální výchovy nemohou být nikdy komplexní, správné.

Oba strůjce zločinu samozřejmě čekají ty nejtěžší tresty. V případě, že se na početí nevyškolených osob přijde ještě v průběhu těhotenství, musí být těhotenství okamžitě ukončeny, bez ohledu na následky, které to bude znamenat na zdraví rodičů. Ti pak stejně trestu neujdou.

A nakonec

Ne, nezbláznil jsem se. S povinným očkováním samozřejmě nesouhlasím, výše uvedený text je argumentace ad absurdum. Pokud je nutné očkování – proč ne to ostatní? Rodič přeci skoro nikdy nemá dostatek informací…

36 comments

 1. re: máňa
  mimochodem – v té západní evropě se stejně většina lidí očkuje dobrovolně a ti ostatní jsou chráněni těmito dobrovolníky (TBC, tetanus, obrna, záškrt, příušnice, spalničky, zarděnky to nejsou historické názvy, to jsou ve světě dosud běžné choroby, objevují se občas i u nás, epidemiím však brání lepší hygiena ale hlavně miliony očkovaných osob které tvoří živý štít)

  smířila byste se s většími zdravotními odvody u lidí kteří oslabují odolnost společnosti proti epidemiím? nepřipadala byste si trochu nevděčná, riskovat zdraví ostatních místo svého?

 2. re: máňa – myslím že brzy změní názor až jim vypukne epidemie v nějaké komunitě afrických emigrantů

  a my máme zase blízko do východní evropy kde dosud řádí TBC a jiné libůstky

  PS: očkování nelze dělat jako „Hurvínek válku“ – když teď s něčím skončíte, případná epidemie může propuknout třeba až za třicet let (až se počet neočkovaných vyhoupne nad rizikovou hranici), určitě by měla být diskuze mezi odborníky i mezi veřejností, ale odmítám přijímat jednoduchá a líbivá řešení (poměr lidí zachráněných vůči poškozených u smrtelných chorob je jasně ve prospěch MASOVÉHO očkování)

  PPS: jinak povinnost očkování by se měla určovat podle rizik a podle potřeb obyvatelstva, ne podle nabídky faraceutických firem, na tom se všichni rozumní lidé jistě shodnou

 3. V normálních evropských státech jsou povinná jedno až tři očkování, někde dokonce není povinnost očkovat vůbec. A epidemie tam nemají. Víte kolik injekcí s chorobami se povinně píchá do malého tělíčka v České banánové republice? DEVĚT!

 4. problém povinného očkování spočívá v tom že nic není stoprocentní – to že vy nebo já jsme nezemřeli na neštovice není jen díky tomu že jsme očkovaní (protože očkování funguje dejme tomu s cca 80% efektivitou)

  ale i díky tomu že se nemáme OD KOHO NAKAZIT ! a to je ten klíč k likvidaci chorob

  považuji se za dost velkého pravičáka, ale myslím že otázka očkování je příliš komplikovaná aby šla řešit ideologicky

  zajímavá věc je že díky povinnému očkování se může používat méně agresivní vakcína, která sice méně chrání ale má méně vedlejších účinků (u některých vakcín mohou být vzácně i smrtelné)

  PS: řešíme zde teorii, nikoli konkrétní případy… i farmacie je jen „byznys“ a občas se na blaho lidí zvysoka kašle

 5. Květo, ale já nemám nic proti očkování. Očkování považuji za správné, své děti bych nechal očkovat.

  To, co se mi nelíbí, je ona povinnost očkovat. Na komentování zákonné povinnosti (a na řečení, že s povinností nesouhlasím), nemusím být odborník na očkování. Nesouhlasím s povinností očkovat, nikoliv se samotným očkováním jako takovým.

  V tom je rozdíl…

 6. Promiň, ale to je totální hloupost, co jsi napsal. Je vidět, že o problematice očkování nemáš ani tušení, ale máš jen silnou potřebu se ke všemu vyjadřovat. Chtělo by to trošku pokory a čas od času si přiznat, že nevíš zdaleka vše. Já také nekomentuju výkon motorů v autech Audi.

 7. Na argumentaci ad absurdum pozor. Já třeba tak dlouho argumentoval ad absurdum, že nám stát bude chtít vnucovat i co si máme oblékat – a už Tržil plánuje povinné reflexní vesty pro chodce.
  Něco dost podobného článku pak razila jistá psycholožka v deníku „E15“ někdy na podzim minulého roku – takže nebojte, i Brave New World se dočkáte. (Mluvěje o BNW – to víte, že OSN doporučuje rodičům sexuální hry dětí od 3 let věku? Huxley by zíral. Ale tak už to chodí, že někteří lidé berou varování jako návod, jak něco dělat správně).

 8. jsem rád že o tom nerozhoduji (o povinnosti očkování) ale jako zdravotník musím trvat na tom že váš pohled na očkování je značně zjednodušující – očkování nechrání jenom konkrétního jedince, ale snižuje i riziko epidemie (chráníte jím i ostatní – a ti zase vás)

  vzdělání, chování, peníze, to vše se dá získat i v dospělosti, mrtvé děti ale oživit nelze…

  PS: se zbytkem souhlasím (koneckonců máme i empirii – nacisti a komunisti pár takových projektů měli a skoro ihned zkrachovaly, lidi totiž nejsou stroje)

 9. Citát konkretneho otca dvoch detí :
  „Stat je povinný vyplácať rodičom maximálne finančné dávky, nakoľko rodičia dali statu deti, a deti su nevyhnutné pre ďalšie zveľadovanie a zachovanie statu.“

  opakujem „rodičia dali statu deti“

  Takže tento parodický článok nie je tak celkom parodia. Je to v sulade s myslením väčšiny(!?!) ludí.

 10. Brrrrr …. hnus nejvyššího kalibru.

  Ale kdyby něco takového začalo být shora hlásáno, už mě to ani nepřekvapí.

Komentáře jsou vypnuty.