Airbnb logo

Airbnb nemůže za vaše drahé nájmy

Kdo nereguluje Airbnb, jako by nebyl. Tímto heslem se nyní řídí značná část politiků, evropských turistických center a metropolí. Argumenty jsou jasné: Airbnb zvyšuje ceny bydlení a nájmů, zhoršuje kvalitu života v sousedstvích a vylidňuje města. Regulace Airbnb nás však všechny udělá chudšími a dané problémy nevyřeší; jde o projev problémů, ne jejich příčinu.

Airbnb vzniklo v prostředí nedostupného bydlení, drahých bytů a regulovaného prostředí podnikání v hotelnictví a pohostinství. Největšího mezinárodní expanze se dočkal v letech 2011 až 2014 (zejména), kdy v období po krizi s nízkými úrokovými sazbami v EU a USA přišel postupný rozmach hypoték, přesto je o něm nejvíce slyšet až v poslední době.

Levné peníze

S nízkými úrokovými mírami a rozmachem hypoték začaly růst ceny bydlení skrze celou EU – ve 4. čtvrtletí 2017 v průměru o 4,5 %. V ČR je situace extrémní a tempo růstu je jedno z nejvyšších – o 8,4 % v meziročním srovnání za 4. čtvrtletí 2017; přičemž šlo už o pomalejší tempo, v předchozích obdobích se tempo růstu drželo zhruba na 13 %.

Nízké úrokové sazby v EU a v ČR zde zůstaly jako bezprecedentní relikt po ekonomické krizi. Velké množství „levných peněz“ napumpovaných centrálními bankami do ekonomiky se musel projevit v investicích, kdy zafinancované byly i ty vysoce rizikové. To sice vygenerovalo nějaký hospodářský růst, ale i velká rizika – například v hypotékách.

Zajištění bydlení je vnímané jako jedna ze základních lidských potřeb, s nízkými úroky tak přichází logicky boom hypoték. Velké množství hypoték ale zvyšuje rizika bank – víc dlužníků znamená víc lidí, kteří mohou přestat splácet. Úrokové sazby tak v reakci na rizika a poptávku vzrostou (i na popud centrálních bank, jak můžeme již vidět).

Až skončí první pětileté fixace levných hypoték z let 2014 – 2017 a dlužníci budou muset začít splácet nové – vyšší – úroky, co se asi stane? Jak banky zvládnou případnou vlnu lidí, která není schopna – ať už přímo, či nepřímo – platit svoji hypotéku?

Centrální bankéř vylidnil vaše město

První byty, které jsou za levné peníze koupeny, jsou ty nejperspektivnější. V případě měst, jako je třeba Praha, jde o historické centrum a turistické lokality. Tyto byty jsou pak koupeny za účelem investice – jejich zhodnocení je právě ta perspektiva, se kterou byly koupeny.

Aby se investice vrátila v kombinaci s velkou poptávkou díky levným úvěrům, tak následuje růst nájmů v centru, odstěhování starousedlíků a vylidnění oblasti. Centrální bankéři jsou tak ti, kteří vylidnili centrum vašeho města.

Krátkodobé pronájmy a rychlý růst cen

Jak zhodnotit byt v centru? Pronajmout ho dlouhodobě za vysoký nájem je dost komplikované. Dlouhodobý nájemce = dlouhodobé starosti. Nájem můžete dle trhu upravit jen v daných termínech (po roce, při změně smlouvy…), nejste natolik flexibilní a nájem za měsíc je sice stabilnější příjem, ale zároveň nižší, než když pronajmete krátkodobě na pár dní.

V případě krátkodobého pronájmu vaší konkurencí totiž nejsou dlouhodobé nájmy v oblasti, ale ceny služeb za ubytování v hotelu, které jsou v centru měst a v turistických destinacích vysoké. Regulace poskytování těchto služeb tak pomáhá zvyšovat nájmy. Neprodáváte základní životní potřebu, ale širší zážitek – dovolenou, službu.

Byt koupený v centru Prahy, často rekonstruovaný a zatížený hypotékou, tak pronajmete krátkodobě. Dává to smysl zejména v prostředí rychlého růstu cen, kdy s krátkodobým pronájmem můžete mnohem flexibilněji reagovat a zvyšovat výnos. Rychlý růst cen je tak to, co spouští rozmach krátkodobého pronájmu, ne naopak.

Airbnb přichází až nakonec

A kde nyní jsme? Máme levné peníze, rozmach hypoték, koupené byty v centru na investici, zvýšené nájmy, vylidněné centrum, roztočené kolo rychlého zvyšování cen bytů a část bytů se začíná – pro maximalizaci zisku v rychle se měnícím prostředí – pronajímat krátkodobě. Je jedno, jestli jde o Bezrealitky.cz či o skupiny na Facebooku.

V tom do toho vstoupí někdo třetí: někdo, kdo do tohoto zmatku a rychle se měnícího prostředí přinese stabilitu, řád (pravidla pronajímání a garance) a usnadní kontakt mezi těmi, co chtějí pronajmout a co pronajímají – zprostředkovatel. A to je Airbnb!

Nejdřív byly provedeny vládními autoritami kroky, které nastartovaly rychlý růst cen bydlení. Vylidní se centra měst. Když se ceny mění rychle, je krátkodobý kontrakt výhodnější, než dlouhodobý a začne tak rozmachovat krátkodobý pronájem. Vlády nejsou schopny reagovat legislativně a tak si to trh vyřeší efektivně po svém a přijde prostředník – Airbnb – který do celé situace přinese stabilitu a pravidla.

Vlády jsou pomalé

Srovnejte si: jak dlouho trvá/trvalo zjednodušit stavební zákony proto, aby se rychleji stavělo? Územní plány? Jak dlouho bude trvat, až města uvolní (zprivatizují) nevyužité domy/byty byť ve zchátralém stavu k tomu, aby do nich někdo mohl investovat a rozšířit tak nabídku bydlení? Jak dlouho bude trvat, až někdo vytvoří právní rámec pro krátkodobé pronájmy, který stejně nebude ve výsledku nikomu moc vyhovovat?

Tržní služby, jako například Airbnb, tyto problémy řeší rychle a efektivně; mnohem rychleji se i vyvíjí a zdokonaluje, reaguje na poptávku trhu. Airbnb pomáhá uklidnit situaci na trhu s bydlením, která je rozbouřená pomocí škodlivých vládních kroků.

A proto jej chceme regulovat, místo toho, abychom řešili příčinu problémů? To nedává smysl.

Airbnb nemůže za vaše vysoké nájmy.

[sgmb id=“1″]