Student Národohospodářské fakulty VŠE. Ekonomie se věnuje základním problému společnosti; týká se každého a patří všem. Představuje hlavní a správný předmět studia každého občana. - Ludwig von Mises