Na svůj věk příliš cynický, na svou hloupost příliš zatvrzelý... Pochybuji o všem, včetně pochybností samotných.