The Freeman je magazín, který vydává FEE (Foundation for Economics Education), což je jedna z nejstarších světových institucí hájící a zkoumající volný trh. FEE vzniklo v roce 1946 a během její dlouhé historie s touto nadací spolupracovali například Ludwig Mises, F. A. Hayek, James Buchanan, Milton Friedman, Henry Hazlitt a mnoho dalších velikánů ekonomie.